Nabór wniosków w 3 konkursie programu Eurostars 2

17.12.2014


Uprzejmie informujemy, iż trwa nabór wniosków w 3 konkursie programu Eurostars 2. Jest to program Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej wspierania, w oparciu o art. 185 Traktatu Europejskiego, projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące B+R.

Program Eurostars 2 jest realizowany w oparciu o sieć Narodowych Biur EUREKI, przedstawicieli państw członkowskich w Grupie Wysokiego Szczebla EUREKI oraz Sekretariat EUREKI.
 
Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych, jednak wynik projektu nie może mieć zastosowania innego niż do celów cywilnych. W projekcie powinno uczestniczyć przynajmniej dwóch partnerów z minimum dwóch krajów uczestniczących w Programie. Niezbędnym elementem wniosku jest plan wdrożenia rezultatów projektu w okresie 2 lat od jego zakończenia.

Data zamknięcia naboru wniosków
 
5.03.2015 r. godz. 20:00 CET

Nabór wniosków
 
Wnioski  należy składać on-line poprzez stronę Programu:
www.eurostars-eureka.eu

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 euro.

Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach Eurostars:

Wstecz