Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2014 roku

26.02.2014

Informujemy, że dzisiaj ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Prosimy o zapoznanie się z nowymi „Zasadami dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA”. Najważniejszą wprowadzoną zmianą jest zasada, iż o dofinansowanie NCBR mogą się ubiegać wyłącznie mali i średni przedsiębiorcy, konsorcja naukowe lub grupy przedsiębiorców.

W 2014 roku prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie projektów EUREKI  w następujących terminach:

  • nabór 1/2014 – do 15 maja 2014 (do godz. 16.00)
  • nabór 2/2014 – do 15 października 2014 (do godz. 16.00)

Budżet konkursu na 2014 rok wynosi 4 mln zł - po 2 mln zł na nabór. Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków, czyli:

  • nabór 1/2014  - 1 EUR = 4,1611 PLN;
  • nabór 2/2014  - 1 EUR= 4,1904 PLN

Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach EUREKA:

Wstecz