Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).

28.03.2019

Aktualnie szczególnie poszukujemy osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie rynków kapitałowych, aktualnych trendów makroekonomicznych, funkcjonowania spółki technologicznej.

Zapraszamy do udziału w naborze kandydatów na ekspertów w szczególności osoby, które:

  • posiadają doświadczenie w zakładaniu spółki technologicznej oraz w prowadzeniu spółki (zatrudniającej 15 i więcej osób) przez okres powyżej 7 lat;
  • posiadają udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu rozwojem spółki (np. poprzez zwiększenie obrotu, fuzje/przejęcia, komercjalizację);
  • mają umiejętność rozpoznawania aktualnych potrzeb rynkowych (zwłaszcza umiejętność popartą doświadczeniem w zarządzaniu spółką technologiczną);
  • mają umiejętność identyfikowania i zarządzania ryzykami biznesowymi (zarówno na etapie zakładania spółki, jak i na etapie jej prowadzenia);
  • są skrupulatne i biegłe w posługiwaniu się dokumentacją finansową, w tym raportami merytorycznymi spółki.

Ponadto zależy nam na powiększeniu naszej bazy kandydatów na ekspertów o osoby dysponujące kompetencjami w dziedzinie prawa.

Dodatkowe informacje (w tym wymagania ogólne, terminy, sposób składania zgłoszeń) znajdują się w ogłoszeniu na naborze kandydatów na ekspertów.

Wstecz