Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące III konkursu w ramach Działania 3.3. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 2020 (e-Pionier)

17.07.2019

Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z podstawowymi warunkami realizacji projektów w ramach III konkursu w ramach Działania 3.3. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 8 sierpnia 2019 r. w Warszawie (Hotelu Marriott Al. Jerozolimskie 65/79 Warszawa).

formularz zgłoszeniowyagenda 12.07.2019


Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres e-pionier-at-ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.08.2019 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 2 osoby z instytucji. O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby, które przesłały swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną o tym czy zostały/nie zostały zakwalifikowane do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

UWAGA!

Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami spotkanie transmitowane będzie on-line w czasie rzeczywistym. Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej NCBR.gov.pl.

Transmisja spotkania rozpocznie się o godzinie 10.30

Przekazanie do NCBR wypełnionego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w nim osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, a także na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

Wstecz