NCBR sfinansuje innowacyjne projekty poprawiające jakość życia społeczeństwa

04.10.2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza wyniki pilotażowego konkursu, finansującego badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie innowacji społecznych. Blisko 10 mln złotych zostanie przeznaczone na wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań społeczno-ekonomicznych, które pozytywnie wpłyną na poprawę jakości życia naszego społeczeństwa.

Program INNOWACJE SPOŁECZNE to pierwsze w Polsce, tak nowatorskie przedsięwzięcie z zakresu wspierania innowacyjności, stanowiące odpowiedź na szereg aktualnych wyzwań społeczno-ekonomicznych kraju. Realizowane dzięki niemu projekty będą stanowiły wparcie dla złożonych problemów, dotyczące m.in. grup wykluczonych społecznie (np. poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do kultury i sztuki), czy edukacji (innowacyjne podejście do nauczania przedmiotów ścisłych i wykorzystywania nowych technologii w procesie nauczania). W konkursie udział wzięły konsorcja składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Program INNOWACJE SPOŁECZNE to nowe spojrzenie na wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych. Bezpośredni udział organizacji pozarządowych pozwoli na wdrożenie innowacji, które będą odpowiedzią na realne problemy społeczne – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania znalazły się m.in. projekty: MOST „Model ograniczenia strat i marnowania żywności z korzyścią dla społeczeństwa”, EDUAR „Opracowanie systemu komputerowego Rzeczywistości Rozszerzonej przeznaczonego do zastosowania w oprogramowaniu edukacyjnym dedykowanym przedmiotom ścisłym oraz OPENART „Sztuka współczesna dla wszystkich”.

Kolejna edycja konkursu już na przełomie roku.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie: /archiwum-aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/?tx_news_pi1[news]=35973

Wstecz