Neuron Cofund - otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2016

22.01.2016

Szanowni Państwo,

informujemy, że 11 stycznia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach pierwszego, międzynarodowego konkursu na projekty badawcze, organizowanego w ramach programu Neuron Cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:

"European Research Projects on External Insults to the Nervous System"

Temat konkursu:

neurologia

Zakres konkursu:

The aim of the call is to facilitate multinational, collaborative research projects that will address important questions relating to external insults to the central nervous system. These insults often cause permanent disability and constitute a heavy burden for patients and their families. The call will accept proposals ranging from understanding basic mechanisms of disease through proof-of-concept clinical studies in humans to neurorehabilitation. The focus of the call is on primary physical insults to the central nervous system, i.e. Traumatic Brain Injury (TBI) and Spinal Cord Injury (SCI). The call covers acute traumatic events over the entire lifespan.

Excluded from this call are research projects on haemorrhage and hypoxia. Moreover, research on psychological/mental consequences of insults, including stress related disorders (e.g. post-traumatic stress disorder) is not part of the present call. Research on neurodegenerative disorders will not be eligible in the present call.

The ERA-NET NEURON funding organizations particularly wish to promote multi-disciplinary work and to encourage translational research proposals that combine basic and clinical approaches, for the benefit of the affected patients.

Research proposals should cover at least one of the following areas:

 • Fundamental research investigating consequences of external insults to the central nervous system on a biological and functional level. This may include the development of innovative or shared resources, and new technologies for the prediction, prevention or therapy of disease.
 • Clinical research, including the exploitation of novel and/or existing clinical data sets, to develop new strategies for diagnosis, therapy, and technology-driven neurorehabilitation (e.g. brain computer interfaces, EEG and neuroimaging approaches) for diseases after external insults to the central nervous system.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS), Belgia
 • Research Foundation Flanders (FWO), Belgia
 • Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS), Kanada
 • Canadian Institutes of Health Research – Institute of Neurosciences, Mental Health and Addiction (CIHR-INMHA); Ontario Neurotrauma Foundation (ONF), Kanada
 • French National Research Agency (ANR), Francja
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Niemcy
 • Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
 • Ministry of Health (MoH), Włochy
 • State Education Development Agency (VIAA), Łotwa
 • Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), Holandia
 • The Research Council of Norway (RCN), Norwegia
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polska
 • Foundation for Science and Technology (FCT), Portugalia
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Rumunia
 • Slovak Academy of Sciences (SAS), Słowacja
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Hiszpania
 • Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO), Hiszpania
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Hiszpania
 • Swiss National Science Foundation (SNSF), Szwajcaria
 • Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK), Turcja
 • Medical Research Council (MRC), Wielka Brytania

Data otwarcia naboru wniosków:

11 stycznia 2016 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

14 marca 2016 r.

Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny przez stronę programu (www.neuron-eranet.eu)

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

IV kwartał 2016 r.

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło łącznie 500.000 euro.

Kurs euro:

Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 4,3646

Status prawny konkursu:

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (t.jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1788, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: www.neuron-eranet.eu/en/613.php

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Marcin Chmielewski

tel.: +48 0 22 39 07 109

faks:  +48 22 20 13 408

Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED

Dział Zarządzania Programami

Kontakt w sprawach finansowych:

Wojciech Gruszczyński

tel.: +48 0  22 39 07 215

faks: +48 22 20 13 408

Sekcja Finansowania Projektów B+R

Dział Finansowy

Kontakt w Neuron Cofund:

Dr. Sascha Helduser

NEURON Joint Call Secretariat

German Aerospace Center (DLR)

Project Management Agency

- Health Research -

Heinrich-Konen-Str. 1

53227 Bonn, Germany

Phone: +49-228-3821-1116

Strona internetowa programu:

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu (Call text)
 2. Informacja dla wnioskodawców (Country-specific information)
 3. Wzór formularza aplikacyjnego (Pre-Proposal Application Form)
 4. Wniosek o dofinansowanie (polski)
 5. Oświadczenie krajowe
 6. Krajowy przewodnik kwalifikowalności kosztów
Wstecz