NOWE TERMINY spotkań panelowych z Wnioskodawcami w konkursie 7/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka „Innowacyjne nawozy”

23.03.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie § 13 ust. 4 Regulaminu Konkursu 7/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka „Innowacyjne nawozy” uprzejmie informuje, że spotkania członków panelu z Wnioskodawcą odbywać się będą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Nowy termin realizacji paneli, zapowiadany w komunikacie z dnia 11.03, to 8-10 kwietnia 2020 roku.

Informacja o dokładnej dacie i godzinie spotkania przesłana zostanie Wnioskodawcy drogą elektroniczną nie później niż 5 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

Wstecz