Nowoczesne technologie w służbie medycyny. Rusza realizacja projektu Sano

26.11.2019

Dzięki grantowi Komisji Europejskiej w Krakowie powstaje Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej, międzynarodowa fundacja badawcza, która będzie jedynym w Małopolsce i jednym z trzech polskich centrów prestiżowego programu Teaming for Excellence. W ramach programu badawczego Fundacji opracowane zostaną zaawansowane technologie, wspierające jednostki oferujące świadczenia medyczne.

Dzięki powstaniu wyspecjalizowanego Centrum możliwy będzie rozwój nowych metod obliczeniowych, algorytmów związanych z medycyną spersonalizowaną, wprowadzenie do codziennej praktyki opieki zdrowotnej nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych opartych na symulacjach komputerowych. Inicjatywa przewiduje także nowe programy kształcenia dla potrzeb nowoczesnej, zindywidualizowanej medycyny.

- Takie projekty zdecydowanie sprzyjają rozwojowi polskiej nauki. Centrum Doskonałości Sano da polskim naukowcom duże możliwości, m.in. poszerzenie sieci kontaktów naukowych czy włączanie się w najbardziej innowacyjne projekty naukowe. Realizacja projektu wzmocni transfer wiedzy i technologii do gospodarki oraz sektora ochrony zdrowia, sprzyjając powstawaniu nowych firm oraz wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej czy innowacyjnych terapii – komentuje inauguracje projektu prof. Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum w składzie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (koordynator projektu), Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, Klaster LifeScience Kraków, Uniwersytet w Sheffield, Fraunhofer ISI oraz Centrum Naukowo-Badawcze Julich. Budżet projektu Sano wynosi 30 milionów euro, z czego połowa finansowana jest z grantu Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020, a pozostała część w ramach środków programu Międzynarodowe Agendy Badawcze prowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Program działania Centrum jest oparty m.in. na Polskiej Strategii Inteligentnej Specjalizacji.

- System opieki zdrowotnej potrzebuje rewolucji oraz wprowadzenia nowoczesnych technologii, które wesprą lekarzy w ich ciężkiej codziennej pracy i w rezultacie przełożą się na wymierną poprawę jakości leczenia dla pacjentów. Dostarczenie lekarzom narzędzi, które poprzez maksymalne wykorzystanie dostępnych danych, umożliwią wcześniejsze wykrywanie chorób, szybką, precyzyjną diagnozę, a jednocześnie obniżą koszty to jedno z kluczowych zadań Fundacji Sano – podkreśla dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

- Centrum Sano powstaje w Krakowie, gdzie kształci się wysokiej klasy specjalistów w zakresie nauk medycznych i informatyki, szpitale badawcze są wysoko oceniane w środowisku naukowym i systematycznie rośnie liczba firm w sektorze life science. Istotną rolę w utworzeniu Centrum odgrywa współpraca ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Obsada stanowisk badawczych w Sano będzie odbywała się poprzez międzynarodowe konkursy prowadzone przez 15-osobowy International Scientific Committee – dodaje dr inż. Marian Bubak, dyrektor ds. naukowych Centrum Sano.

Projekt Sano został wybrany do dofinansowania w konkursie Teaming for Excellence, wraz z dwoma innymi polskimi konsorcjami. Łącznie powstaną trzy nowe jednostki naukowe w Polsce, które stanowić będą Centra Doskonałości. Innowacyjność prowadzonych w nich badań naukowych oraz zarządzanie organizacją będą stały na najwyższym światowym poziomie. W wyniku konkursu Teaming for Excellence z prawie 50 projektów złożonych przez konsorcja z całej Europy Komisja Europejska wyłoniła 13 najlepszych propozycji. Najwięcej – aż trzy - Centra Doskonałości zostaną sfinansowane w Polsce i na Cyprze, po 2 w Portugalii i w Republice Czeskiej oraz po jednym w Estonii, Bułgarii oraz na Litwie.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej projektu Sano.

Wstecz