Ogłoszenie konkursu nr 5 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2018 r. dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów

01.08.2018

Uprzejmie informujemy, że 1 sierpnia 2018 r. ogłoszony został konkurs „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→ Program Operacyjny Inteligentny Rozwój →Aktualne nabory→ Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa→ Konkurs_5/1.1.1/2018_ ”Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów.

Wstecz