Ogłoszenie o konkursie: MARTEC II call 2013

20.12.2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że  otwarty został jednoetapowy międzynarodowy konkurs na projekty badawcze z dziedziny technologii morskich organizowany przez konsorcjum projektu ERA NET MARTEC II. W konkursie uczestniczy 14 krajów partnerskich.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że  dnia 18.12.2012 otwarty został jednoetapowy międzynarodowy konkurs na projekty badawcze z dziedziny technologii morskich organizowany przez konsorcjum projektu ERA NET MARTEC II. W konkursie uczestniczy 30 agencji finansujących z 25 krajów partnerskich. Przyjęto zasadę, że dofinansowanie otrzymają wnioski złożone przez konsorcja, w skład których będą wchodzić co najmniej dwa przedsiębiorstwa z dwóch różnych krajów partnerskich MARTEC II; polskie jednostki naukowe mogą wnioskować o dofinansowanie wyłącznie razem z polskimi przedsiębiorstwami. Tylko projekty, które otrzymają środki z co najmniej dwóch krajów, będą wspierane przez MARTEC.

Obszary tematyczne wspierane przez NCBR:

A.    Obszary zorientowane na cele w określonych dziedzinach tematycznych:

a)    Shipbuilding
b)    Maritime equipment and services
c)    Ship and port operations
d)    Inland water and intermodal transport
e)    Offshore industry / technology
f)     Fishing /aquaculture


B.    Działania zintegrowane:

a)    Safety and security
b)    Environmental impact
c)    Human elements


NCBR dysponuje budżetem w wysokości 1 000 000 EUR na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach dotyczących wyżej wymienionych obszarów badawczych. Warunkiem formalnym udziału polskiej jednostki naukowej w projekcie jest udział w nim polskiego przedsiębiorstwa.


Data rozpoczęcia naboru wniosków: 18 grudnia 2012,
Data zakończenia naboru wniosków: 30 kwietnia 2013.

Strona internetowa poświęcona konkursowi: www.martec-era.net/opencall

Jednostki zainteresowane szukaniem partnerów mogą skorzystać z formularzy znajdujących się na stronie internetowej konsorcjum MARTEC: www.martec-era.net/index.php

Kontakt w NCBR:

Wojciech Piotrowicz

e-mail: wojciech.piotrowicz-at-ncbr.gov.pl

tel.: + 48 22 39 07 297

kom.: + 48 785 661 476

Dokumenty do pobrania:

 

Wstecz