Otwarcie drugiego polsko-tureckiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe

26.08.2016

Informujemy, że 26 sierpnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiły otwarcie 2. konkursu na wspólne projekty w obszarach:

1. ICT - Information and Communication Technologies:

1.a Embedded systems

1.b Information security

1.c Robotics-mechatronics

1.d Cloud computing

1.e Broadband technologies

1.f Open source software

1.g Data mining and storage

1.h Mobile communication

1.i Photonics

2. Energy:

2.a Fossil fuels (clean coal technologies)

2.b Solar energy

2.c Renewable energy sources

2.d Energy efficiency

2.e Hydrogen and fuel cells

3. Health and life sciences:

3.a Basic and clinical medicine

3.b Vaccination technologies

3.c Medicine (medication) technologies

3.d Biomaterials

3.e Biomedical technologies

3.f E-health

3.g Diagnostics

NCBR przeznacza kwotę 5 000 000 zł na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Termin składania wniosków upływa 23 listopada 2016 r.

Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu: 1 EUR =  4,3244 PLN

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:

  1. Announcement - 2nd Call for proposals POLAND-TURKEY
  2. Zasady udziału polskich wnioskodawców w 2. konkursie
  3. Załącznik nr 1 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
  4. Załącznik nr 2 do Zasad - Application Form
  5. Załącznik nr 3 do Zasad - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku i umowy
  6. Załącznik nr 4 do Zasad - Kryteria oceny formalnej
  7. Załącznik nr 5 do Zasad - Kryteria oceny merytorycznej

Zachęcamy również do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR (link: /archiwum-aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/?tx_news_pi1[news]=41115)  

Osoby kontaktowe w NCBR:

Opiekun merytoryczny konkursu

Jolanta Drożdż

tel.: +48 22 39 07 106

Opiekun finansowy konkursu

Marzena Cybulska

tel.: +48 22 39 07 395

Dane kontaktowe do TÜBİTAK: 

tel.: +90 312 298 9415

Wstecz