Otwarcie konkursu w ramach SmartGrids ERA-NET

31.05.2013

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym, 31 maja 2013 r. został otwarty trzeci międzynarodowy konkurs w ramach SmartGrids ERA-NET.
Termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal) upływa 2 września 2013 r. o godzinie 17:00 CET. Składanie wniosków będzie odbywać się za pośrednictwem systemu elektronicznego, który zostanie udostępniony na stronie konkursu www.eranet-smartgrids.eu.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 € na sfinansowanie zwycięskich projektów z udziałem polskich zespołów badawczych.

Wnioski należy składać w następujących tematach:

 • Efficient operation of active distribution networks,
 • Smart retail and consumer technologies and services including smart metering hereunder costs & benefits, customer aspects, user behaviour and flexible demand and energy management strategies in and energy market environment,
 • Information and communication technology (ICT) tools for smart grids,
 • Interface between the grid and the end users including aspects related to security, privacy, regulation and business cases,
 • Storage and balancing.


Konsorcjum projektowe musi składać się z przynajmniej 3 podmiotów pochodzących z co najmniej 3 różnych państw biorących udział w konkursie (Chorwacja, Dania, Łotwa, Norwegia, Polska, Szwecja, Turcja).

Projekt może trwać maksymalnie 3 lata.


Procedura:


Konkurs jest przeprowadzany dwuetapowo:

 1. Od 31 maja 2013 r. do 2 września 2013 r. (godzina 17:00 CET) międzynarodowe konsorcja projektowe składają wspólne wnioski wstępne (pre-proposals) w języku angielskim wyłącznie poprzez internetowy system rejestracji wniosków dostępny na stronie www.eranet-smartgrids.eu.
 2. Po ocenie wniosków wstępnych (początek października) wybrani wnioskodawcy zostaną poproszeni o złożenie wniosków pełnych (full proposals) w terminie do 1 listopada – również drogą elektroniczną poprzez stronę www.eranet-smartgrids.eu.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2013 r. poprzez wybór najlepszych wniosków przez międzynarodowy panel ekspertów i potwierdzenie możliwości ich finansowania przez poszczególne agencje członkowskie.
 4. Po ogłoszeniu listy projektów rekomendowanych do finansowania polscy partnerzy będą proszeni o złożenie do NCBR krajowych wniosków o dofinansowanie, zgodnie z terminem oraz wzorem dokumentów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrum.
 5. Wnioski o dofinansowanie zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. projektów międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich podmiotów.


Dokładne informacje na temat konkursu znajdują się w dokumentach:


Call Text


Informacja dla polskich wnioskodawców


Partnerzy uczestniczący w konkursie:

 • Norwegia - The Research Council of Norway
 • Dania - Energinet.dk
 • Polska – Narodowe Centrum Badań I Rozwoju (NCBR)
 • Chorwacja - The Environmental protection and energy efficiency Fund (FZOEU)
 • Łotwa - Latvian Academy of Sciences
 • Szwecja - The Swedish Energy Authority
 • Turcja - The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)


Kontakt w SmartGrids ERA-NET:


Strona internetowa konkursu: www.eranet-smartgrids.eu

Kontakt w NCBR:


Jolanta Drożdż
Główny Specjalista
Dział zarządzania programami
Sekcja zarządzania międzynarodowymi bilateralnymi programami badań i Inicjatywą EUREKA
e-mail: jolanta.drozdz-at-ncbr.gov.pl
Tel.: + 48 22 39 07 106


 

Wstecz