Otwarcie naboru wniosków w 10-tym konkursie Eurostars-2

28.06.2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dn. 28.06.2018 r. został otwarty nabór wniosków międzynarodowych na projekty realizowane w ramach programu Eurostars-2.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:

Eurostars-2 Cut-off 10

Cel konkursu:

wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):

Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

Lista krajów dostępna jest na stronie: https://www.eurostars-eureka.eu/eurostars-countries/europe

Data zamknięcia naboru wniosków:

13 września 2018 r., godz. 20.00 CET   

Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://www.eurostars-eureka.eu/apply-funding

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

czwarty kwartał 2018 - pierwszy kwartał 2019 r.

Budżet NCBR:

1 500 000 EUR na konkurs.

Kurs euro:

1  EUR =  4,3631 PLN (kurs z dnia otwarcia naboru, czyli z dn. 28.06.2018 r.)

1  EUR =  4,3098 PLN (kurs z dnia zamknięcia naboru, czyli z dn. 13.09.2018 r.)

Kto może aplikować o dofinansowanie w Polsce?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski.   

Status prawny konkursu:

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 87).
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1447 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).

Informacji w sprawie konkursu udziela:

Kontakt w NCBR:

Ewelina Wildner

tel.: +48 22 39 07 123

Sekcja programów międzynarodowych

Dział Zarządzania Programami

Kontakt w sprawach finansowych:

Elżbieta Rochmińska

tel.:  22 45 67 547

Sekcja Finansowania Projektów B+R

Dział Finansowy

Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w programie Eurostars-2:

Dopuszczalny poziom intensywności pomocy publicznej:

Typ wnioskodawcy Maksymalna intensywność pomocy publicznej dla badań przemysłowych lub prac rozwojowych
Mikro-/Mały przedsiębiorca 60% kosztów kwalifikowalnych
Średni przedsiębiorca 50% kosztów kwalifikowalnych

Zachęcamy do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR

Przypominamy, że w dn. 17 lipca 2018 r. o godz. 11.00 CET sekretariat konkursu Eurostars-2 organizuje webinarium dla wnioskodawców 10-tego konkursu Eurostars-2.  Informacje o tym wydarzeniu znajdą Państwo na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eurostars/aktualnosci/art,6362,webinarium-dot-10-tego-konkursu-programu-eurostars-2.html

Wstecz