Otwarcie naboru wniosków w 4. konkursie w ramach ERA-CVD Cardiovascular Diseases

16.01.2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 14 stycznia br. otwarto nabór wniosków w ramach 4. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych przez młodych naukowców.


Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

 

4th Joint Transnational Call (JTC 2019)

 

Temat konkursu

Transnational Cardiovascular Research Projects driven by Early Career Scientists

Zakres konkursu

Under the umbrella of ERA-CVD, the fourth joint transnational call JTC2019 is now launched to promote co-operation and interchange between Early Career Scientists1 and thus enable international collaboration and new consortia establishment in all cardiovascular areas.

The ERA-CVD funding organizations particularly wish to promote multi-disciplinary work and translational research proposals. The individual components of joint applications should be complementary and contain novel, ambitious ideas to answer key questions or lead to a step-wise change in understanding of cardiovascular diseases. There should be a clear added value in funding the collaboration over individual projects by sharing of resources (models, databases, diagnosis etc.), harmonisation of data, sharing of specific know-how and/or innovative technologies.

Hence, JTC2019 aims at enabling Early Career Scientists2 in different countries to build effective collaborations and interchange on common multidisciplinary research projects, hence establish new consortia in cardiovascular disease. The opportunity to independently develop and perform highly innovative research projects enables capacity building and empowering of Early Career Scientists. The consortia should be based on complementarities and sharing of expertise in a field of CVD, with a clear translational research approach.

Eligible research topics in this call can comprise hypertensive, ischaemic, pulmonary heart dis-eases and diseases of pulmonary circulation, other forms of heart disease, diseases of arteries, arterioles and capillaries and congenital malformations of cardiac chambers and connections, rheumatic diseases and cardiac septa (analogues to ICD-10).

Applicants should consider the following cross-sectional aspects:

Interdisciplinary approach, e.g. integrating biomedicine, physics, chemistry, mathematics, informatics, systems biology and clinical medicine for the development of the applications;

Research on sex/gender differences in order to give further mechanistic insights into the development of the disease, its progression and to identify difference in treatment responses;

Translational research: from pre-clinical up to phase 1;

No funding can be provided for co-funding or supplementary funding for already existing studies.

The following types of research projects are excluded from the call:

          Interventional clinical trials (phase 2, 3 and 4);

          Building up of new cohorts, registries and/or biomaterial banks;

          Cerebrovascular diseases;

          Research that primarily leads to cardiovascular risk management. Risk      management is understood as long term health improvement and/or          coronary artery disease (CAD) pre-vention;

          Conducting screenings

Kraje/partnerzy biorący udział
w konkursie

          Austria: Austrian Science Fund (FWF)

          Belgia: Research Foundation - Flanders (FWO)

          Kanada: Canadian Institutes of Health Research (CIHR)

          Estonia: Estonian Research Council (ETAg)

          Francja: French National Research Agency (ANR)

          Niemcy: Federal Ministry of Education and Research (BMBF)

          Włochy: Italian Ministry of Health (MoH-IT)

          Łotwa: State Education Development Agency (VIAA)

          Norway: The Research Council of Norway (RCN)

          Polska: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

          Rumunia: Ministerul Cercetarii si Inovarii

          Słowacja: Slovak Academy of Sciences (SAS)

          Hiszpania: National Institute of Health Carlos III (ISCIII)

          Taiwan: Ministry of Science and Technology (MoST)

          Holandia: Dutch Heart Foundation (DHF)

          Turcja: The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK)

Data otwarcia naboru wniosków

14 stycznia 2019 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

29 kwietnia 2019 r. godz. 17.00 (CET)

 

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:  

https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eracvd_JTC2019

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych


IV kwartał 2019 r.

 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

Działania typu: rozpowszechnianie wyników badań, promocja, zarządzanie, koordynacja – nie mogą stanowić oddzielnego zadania w ramach projektu.

 

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro.

Kurs euro

4.2925 pln (z dnia otwarcia konkursu wg. EBC)

Status prawny konkursu

 
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. DzU z 2018 r. poz. 1668).
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. DzU z 2017 r. poz. 1447).
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (DzU z 2015 poz. 299).
 

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.era-cvd.eu

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 

Imię i nazwisko: Dominika Mickiewicz

Tel: 22 39 07 139

E-mail: dominika.mickiewicz-at-ncbr.gov.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej


Kontakt w sprawach finansowych:

Imię i nazwisko: Izabela Górska

Tel:  48 22 39 07 173

E-mail:  izabela.gorska-at-ncbr.gov.pl

Dział Finansowania Projektów

Kontakt w ERA-CVD:

 

Sekretariat konkursu:

 

ERA-CVD JTC2019 Joint Call Secretariat (JCS)
Project Management Agency (DLR PT)
Dr. Wolfgang Ballensiefen
+49 228 3821-1144
Wolfgang.Ballensiefen-at-dlr.de

PD Dr. Hella Lichtenberg
+49 228 3821-1157
Hella.Lichtenberg-at-dlr.de

Strona internetowa programu

www.era-cvd.eu

Materiały do pobrania:

1_Call text;
2_Guidelines for Applicants;
3_ERA-CVD JTC2019 Proposal_Form
4_Informacja dla wnioskodawców;
5_Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie;
6_Przewodnik kwalifikowalności kosztów.
6a_zał. nr 1 do Przewodnika kwalifikowalności kosztów.

Wstecz