Otwarcie naboru wniosków w 9. konkursie w ramach Programu ERA-NET Bioenergy

13.11.2014

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 11 listopada 2014 r. otwarto nabór wniosków w 9. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu


9th Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET Bioenergy


Zakres konkursu

The aim of the call is to fund innovative, collaborative pan-European, R&D&I projects on novel bioenergy concepts.
Proposals may focus on different bioenergy value chains or energy uses (heating/cooling, electricity, transport biofuels), but in all cases, the question of economic, environmental and social sustainability of the concept/value chain must be addressed in the proposal.
Ideally, concepts enable full or improved usage of the raw material and/or put the focus on residues, by-products and other forms of raw material that minimise competition with food production.
Concepts that integrate the production of a range of different products/intermediates (chemicals, compound materials, bioenergy incl. transport biofuels) may also be addressed, but projects relevant to this call are expected to focus on added value of energetic uses (bioenergy incl. transport biofuels).


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

  • Austria -  The Climate and Energy Fund
  • Holandia - Netherlands Enterprise Agency
  • Niemcy -  Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR)
  • Polska - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Szwecja -  Swedish Energy Agency
  • Szwajcaria -  Swiss Federal Office of Energy

Data otwarcia naboru wniosków

11 listopada 2014 r.


Data zamknięcia naboru wniosków

12 stycznia 2015 r. godz. 13:00 CET (zakończenie naboru wniosków wstępnych)

Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny pełny wniosek w języku angielskim do 8 czerwca 2015 r. godz. 13:00 CET.

Nabór wniosków

Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy wysłać na adres Sekretariatu Konkursu:


Mr. Matté Brijder, matte.brijder-at-rvo.nl

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

Czwarty kwartał 2015 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.


Kurs euro

kurs z dnia otwarcia konkursu: 4,2235 PLN


Status prawny konkursu

  • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
  • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
  • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
  • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.eranetbioenergy.net


Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Karolina Janczykowska
tel: 515 061 554
fax: +48 22 201 34 08
e-mail: karolina.janczykowska-at-ncbr.gov.pl
Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 22 39 07 215
fax: +48 22 201 34 08
e-mail: wojciech.gruszczynski-at-ncbr.gov.pl
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział Finansowy


Kontakt w ERA-NET Bioenergy:


Sekretariat konkursu:


Matté Brijder
tel: +31 88 602 7954
e-mail: matte.brijder-at-rvo.nl


Strona internetowa programu

www.eranetbioenergy.net

Materiały do pobrania:


 

Wstecz