Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL 2019 Call Programu AAL

06.02.2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 04.02.2019 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu AAL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby z demencją.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

 

AAL Call 2019

Temat konkursu

Sustainable Smart Solutions for Ageing well

Zakres konkursu


The aim of the call is to support innovative, transnational and multi-disciplinary collaborative projects. Call 2019 is characterised by the following approach:

 1. The AAL Call 2019 is open to developing ICT-based solutions targeting any application area(s) within the AAL domain. The solutions need to be embedded in the strategies of the participating end-user organisations, service providers and business partners.
 2. The AAL Call 2019 allows for more flexibility regarding the scope, size and duration of the proposed projects (including small collaborative projects).

Call Features

Collaborative project proposals must demonstrate a clear route to market and added-value for the different types of end-users. The wishes and aspirations of older adults in combination with the demands from the other stakeholders involved – e.g. providers and payers – will have a critical role in shaping useful and attractive AAL solutions with a high market potential. Both “Collaborative projects” (carried out by consortia composed of at least 3 organisations from 3 different countries including an end user organisation and a business partner) and “Small Collaborative Projects” (with a shorter duration and smaller budget) will still be funded through this call.

Collaborative Projects

Main features and objectives

Collaborative Projects aim at developing and bringing to market ICT solutions in the AAL domain. Proposals in AAL Call 2019 are expected to be user-driven through co-creation and address a specified challenge. The call stresses a strong involvement of end users – especially secondary and tertiary – and other relevant stakeholders in the shaping of solutions and in creating respective markets. Furthermore, the route to market needs to be clearly described and aligned with the business strategies of the partners responsible for commercialisation. The proposed solutions need to respond to different requirements, depending on the type of market

Kraje/partnerzy biorący udział
w konkursie

Austria

Belgia (Innoviris-Brussels & Flanders Innovation & Entrepreneurship Agency)

Kanada

Cypr

Dania

Węgry

Włochy (MoH, MIUR, Friuli Venezia Giulia Region)

Luxemburg (LuxInnovation, FNR)

Holandia

Norwegia

Polska (NCBR)

Portugalia

Rumunia

Słowenia

Hiszpania (ISCIII, Biscay province)

Szwajcaria

Data otwarcia naboru wniosków

 

04-02-2019

 

Data zamknięcia naboru wniosków

24-05-2019 (17:00 CET)

 

Nabór wniosków


Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:

https://ems.aal-europe.eu/ems/app/main?execution=e1s1

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

IV - kwartał 2019

 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

 

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

Kurs euro

Kurs EBC z dnia otwarcia konkursu (04-02-2019), tj. 1 EUR = 4,2816  PLN

Status prawny konkursu

 
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1668)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U.2018,1249, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299)
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. ( Dz. U. Nr 178, poz. 1200)
 


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-challenge-2019/ 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 

Renata Ciupa

Tel: +48 22 39 07 435

E-mail: renata.ciupa-at-ncbr.gov.pl 

Dział Współpracy Międzynarodowej

 

Kontakt w sprawach finansowych:


Olga Kuczmarska

Tel. +48 22 45 67 533

E-mail: olga.kuczmarska-at-ncbr.gov.pl 

Sekcja Finansowania Projektów III

Dział Finansowania Projektów

 

Kontakt w AAL
(nazwa programu):

 


Sekretariat konkursu: AAL Association

 

Marco Carulli

Programme Operations Menager

Tel:  +32 (0) 2 204 02 15

E-mail:  marco.carulli-at-aal-europe.eu

 

Dominique Repapis

Programme Operations Officer
Tel:  +32 (0)2 204 02 17

E-mail:  dominique.repapis-at-aal-europe.eu

 

Link do dokumentów konkursowych:  

http://www.aal-europe.eu/call-challenge-2018/ 

 

Strona internetowa programu

http://www.aal-europe.eu/ Materiały do pobrania:

 1. Call text
 2. Guidelines for Applicants
 3. Wzór wniosku międzynarodowego (Part B)
 4. National Eligibility Criteria
 5. Informacja dla wnioskodawców
 6. Przewodnik kosztów kwalifikowanych
Wstecz