Otwarcie naboru wniosków w konkursie ERA-NET EuroNanoMed III cofund

16.11.2016

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 14 listopada otwarty został międzynarodowy konkurs zorganizowany w ramach programu ERA-NET EuroNanoMed III cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:

EuroNanoMed III Joint Transnational Call for Proposals (2017) for “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”

Temat konkursu:

Nanomedycyna

Zakres konkursu:

 • Regenerative medicine
 • Diagnostics
 • Targeted delivery systems

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • Belgia (French speaking community),
 • Kanada (Quebec),
 • Estonia,
 • Francja,
 • Niemcy,
 • Grecja,
 • Irlandia,
 • Izrael,
 • Włochy,
 • Łotwa,
 • Litwa,
 • Holandia,
 • Norwegia,
 • Polska,
 • Rumunia,
 • Słowacja,
 • Hiszpania,
 • Tajwan,
 • Turcja.

Data otwarcia naboru wniosków:

28 listopada 2016 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

16 stycznia 2017 r. (g. 17:00 CET) - wnioski wstępne

9 czerwca 2017 r.  (g. 17:00 CET) - wnioski pełne (procedura dwuetapowa)

Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie  secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/euronanomed2017

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

Czwarty kwartał 2017 r.

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości  700 000 euro. Pojedynczy Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalne dofinansowanie w wysokości 200 000 euro.

Kurs euro:

EUR 1 = PLN 4,406

Status prawny konkursu:

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 

O dofinansowanie z Centrum będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa i jednostki naukowe zarejestrowane w Polsce pod warunkiem udziału polskiego przedsiębiorstwa w konsorcjum międzynarodowym składającym wniosek. Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017-2/

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Marcin Chmielewski

tel.: + 48 22 39 07 109

Dział Zarządzania Programami

Sekcja Programów Międzynarodowych

Kontakt w sprawach finansowych:

Natalia Dębecka

tel.: +48 22 39 07 145

Sekcja Finansowania Projektów B+R

Dział Finansowy

Kontakt w EuroNanoMed III cofund:

Sekretariat konkursu:

Amélie Vergne,  French National Research (ANR)

50 avenue Daumesnil, 75012 Paris – France

tel.:  +33 (0)1 78 09 80 44

Link do dokumentów konkursowych:

Strona internetowa programu:

Materiały do pobrania:

Wstecz