Otwarcie naboru wniosków w konkursie FLAG-ERA 2015

05.11.2014

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 27.10.2014 otwarty został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu FLAG-ERA. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii grafenowych.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu


FLAG-ERA Call 2015


Tematy konkursu

Graphene JTC Areas

 1. Computational modelling of devices and systems
 2. Advanced nanofabrication and spintronics
 3. Active THz components
 4. Multifunctional composites
 5. Functional coatings
 6. Nanofluidics applications
 7. Biological and chemical sensors
 8. Immunogenomics and proteomics
 9. New layered materials and heterostructures
 10. Energy
 11. Prototypes


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 1. Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Austria
 2. Fonds de la Recherche Scientifique (FRS-FNRS), Belgium
 3. Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO), Belgium
 4. Agentschap voor Innovatie door Wetenschap  en Technologie (IWT), Belgium
 5. Agence Nationale de la Recherche (ANR),  France
 6. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Germany
 7. Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH), Hungary
 8. Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca (MIUR), Italy
 9. Latvijas Zinatnu Akademija (LZA), Latvia
 10. Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), Netherlands
 11. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Poland
 12. Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Portugal
 13. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Romania
 14. Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), Spain
 15. Verket för Innovationssystem (VINNOVA), Vetenskapsradet - Swedish Research Council (VR), Sweden
 16. The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), Turkey


Wnioskodawcy

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.


Data otwarcia naboru wniosków
    
27 października 2014 r.


Data zamknięcia naboru wniosków
    
27 stycznia 2015 r. (godz.: 17:00)

Nabór wniosków


Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny submission.flagera.eu

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

Drugi kwartał 2015 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum.

Wniosek powinien zawierać opis zadań realizowanych wyłącznie przez polskiego partnera projektu, ich harmonogram oraz kosztorys.

Przedsiębiorca do wniosku dołącza następujące dokumenty:

 • Informację o uzyskanej pomocy publicznej innej niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną.
 • Analizę porównawczą (dotyczy tylko dużego przedsiębiorcy) - (efekt zachęty) wykazującą spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów dzięki otrzymaniu pomocy: a) znaczące zwiększenie rozmiaru projektu, b) znaczące zwiększenie zasięgu projektu, c) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt, d) znaczące przyspieszenie zakończenia projektu.


Wnioski zostaną zaopiniowane pod względem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 0,5 mln euro.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu 250 000 euro.


Kurs euro

4,2236


Dofinansowanie

 • Badania przemysłowe
 • Prace rozwojowe


Rozpoczęcie finansowania projektów – styczeń 2016


Status prawny konkursu

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Pozostałe, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.flagera.eu/FLAG-ERA-call-2015

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Katarzyna Samsel
tel: + 48 22 39 07 156
tel. kom.: +48 515 061 556
e-mail: katarzyna.samsel-at-ncbr.gov.pl
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Dział zarządzania programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel: + 48 22 39 07 215
e-mail: wojciech.gruszczynski-at-ncbr.gov.pl
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy

Strona internetowa programu

www.flagera.eu
   
Materiały do pobrania:

 

Wstecz