Otwarcie naboru wniosków wstępnych (pre-proposals) w ERA-Net SOLAR

27.01.2014

Szanowni Państwo,

informujemy, że 15 stycznia 2014 r. został otwarty nabór wniosków wstępnych (pre-proposals) w kolejnym konkursie organizowanym w bieżącym roku w ramach międzynarodowego projektu ERA-Net SOLAR. Tak jak w poprzednim roku konkurs dotyczy wykorzystania ogniw fotowoltaicznych oraz systemu koncentratorów energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej.


Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu

Konkurs SOLAR 2014


Obszar tematyczny konkursu

Wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem promieniowania słonecznego


Zakres oraz tematyka konkursu


SOLAR-ERA.NET transnational call PV2:

 • PV2.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules
 • PV2.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing
 • PV2.3 Grid integration and large-scale deployment of PV
 • PV2.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells
 • PV2.5 Solar glass and encapsulation materials
 • PV2.6 Concentrator PV technology
 • PV2.7 Si feedstock, crystallization and wafering


SOLAR-ERA.NET transnational call CSP2:

 • CSP2.1 Cost reduction and efficiency increase in components
 • CSP2.2 Dispatchability through storage and hybridisation
 • CSP2.3 New fluids for CSP plants
 • CSP2.4 Innovative thermodynamic cycles


Pełny tekst ogłoszenia o konkursie wraz z dokumentami towarzyszącymi znajduje się w sekcji „Materiały do pobrania” i jest dostępny pod adresem:
www.solar-era.net/joint-calls/

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • Austria,
 • Belgia – Flandria i Walonia,
 • Cypr,
 • Dania,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Izrael,
 • Niemcy (osobno region Nadrenii Północnej-Westfalii),
 • Polska,
 • Szwajcaria,
 • Szwecja,
 • Turcja,
 • Wielka Brytania


Data otwarcia naboru wniosków

15 stycznia 2014 roku


Data zamknięcia naboru wniosków  


Wnioski wstępne: 30 kwietnia 2014 r., godz. 17:00 CET
Wnioski pełne: 15 września 2014 r., godz. 17:00 CET

Nabór wniosków

Wnioski międzynarodowe powinny być złożone poprzez elektroniczny system składania wniosków, udostępniony na stronie  ERA-Net SOLAR przed końcem lutego br.


Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

Wnioskodawcy zostaną poproszeni o złożenie wniosków krajowych po ogłoszeniu ostatecznej listy rankingowej projektów rekomendowanych do finansowania – prawdopodobnie w grudniu 2014 roku. Wnioski z udziałem polskich podmiotów zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o tę opinię, Dyrektor Centrum podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania polskim podmiotom.

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach tegorocznego konkursu NCBR przeznaczyło kwotę wysokości 500 tys. euro.


Kurs euro

Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 15 stycznia 2014 roku:  
1 EUR = 4,1575 PLN


Status prawny konkursu

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 615)
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96 poz. 616)
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411)
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200)


Wszystkie przydatne informacje dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie internetowej konkursu pod adresem: www.solar-era.net/joint-calls/

Informacji w sprawie konkursu udziela:

Kontakt w NCBR:
    
Małgorzata Świderska
tel.: + 48 22 39 07 279
e-mail: malgorzata.swiderska-at-ncbr.gov.pl
Sekcja Zarządzania Programami badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami

Kontakt w sprawach finansowych:

Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 22 39 07 215
e-mail: wojciech.gruszczynski-at-ncbr.gov.pl
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział Finansowy

Kontakt:


Sekretariat konkursu:

Marcel Gutschner

e-mail: marcel.gutschner-at-netenergy.ch
tel.: +41 26 494 00 30

NET Nowak Energy & Technology Ltd
Waldweg 8
CH - 1717 St.Ursen
Switzerland

Strona internetowa programu

www.solar-era.net

Materiały do pobrania:

 

Wstecz