Otwarcie naboru wniosków wstępnych w konkursie JPco-fuND

09.01.2015

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 stycznia 2015 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu JPco-fuND. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób neurodegeneracyjnych.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu:


JPco-fuND


Temat konkursu:

JPco-fuND Call for Proposals: “European research projects on neurodegenerative diseases: risk and protective factors, longitudinal cohort approaches and advanced experimental models”

Zakres konkursu:

Celem konkursu jest wsparcie ambitnych, innowacyjnych, międzynarodowych oraz interdyscyplinarnych projektów badawczych, które wniosą istotny wkład w określonym obszarze badawczym.


Konkurs został ogłoszony na trzy tematy:


Topic 1: Genetic, epigenetic and environmental risk and protective factors of neurodegenerative diseases
Topic 2: Longitudinal cohort approaches in neurodegenerative diseases
Topic 3: Advanced animal or cell experimental models of neurodegenerative diseases


Wniosek może obejmować więcej niż jeden spośród tematów do którego przystąpiła dana agencja finansująca (wykaz tematów do których przystąpiły agencje finansujące – Call text, Annex I str. 15).


NCBR przystąpiło do następujących tematów:


Topic 2: Longitudinal cohort approaches in neurodegenerative diseases
Topic 3: Advanced animal or cell experimental models of neurodegenerative diseases
Dofinansowanie NCBR uzyskają jedynie wnioski z udziałem polskich podmiotów dotyczące tematów 2 i 3.


Konkursem są objęte następujące choroby neurodegeneracyjne:

 • Choroba Alzheimera i inne demencje
 • Choroba Parkinsona i inne zaburzenia związane z chorobą Parkinsona
 • Choroba Priona
 • Choroby neuronu ruchowego
 • Choroba Huntingtona
 • Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (SCA)
 • Rdzeniowy zanik mięśni (SMA).

Pełen zakres konkursu opisany jest w dokumencie “Call text”, znajdującym się w sekcji “materiały do pobrania”.


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • Austria, Federal Ministry of Science, Research and Economy
 • Belgium
  • Research Foundation - Flanders
  • The Fund for Scientific Research
 • Canada, Canadian Institutes of Health Research
 • Denmark, Innovation Fund Denmark
 • Finland, Academy of Finland
 • France, French National Research Agency
 • Germany, Federal Ministry of Education and Research
 • Israel, Chief Scientist Office, Ministry of Health
 • Italy
  • Ministry of Health
  • Ministry of Education, Universities and Research
 • Luxembourg, National Research Fund
 • Netherlands, The Netherlands Organisation for Health Research and Development
 • Norway, The Research Council of Norway
 • Poland, National Centre for Research and Development
 • Portugal, Foundation for Science and Technology
 • Romania, Ministry of National Education
 • Slovakia, Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
 • Spain, National Institute of Health Carlos III
 • Sweden, Swedish Research Council
 • Turkey, Scientific and Technological Research Council of Turkey
 • United Kingdom, Medical Research Council

Data otwarcia naboru wniosków:

8 stycznia 2015 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

10 marca 2015 r. godz. 23:59 CET (zakończenie naboru wniosków wstępnych)

Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie JPND pod następującym linkiem:
www.pt-it.de/ptoutline/application/JPco-fuND

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

Czwarty kwartał 2015 r.

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 400 000 euro.


Kurs euro:

Kurs wg ECB z dnia otwarcia konkursu tj. 1 EUR = 4,2902 PLN


Status prawny konkursu

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/jpcofund/


Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Marcin Chmielewski

tel.: + 48 22 39 07 109

Dział Zarządzania Programami

Sekcja Programów Międzynarodowych

   
Kontakt w sprawach finansowych:


Katarzyna Piętak
tel.: 22 39 07 148
faks: +48 22 20 13 408
e-mail: katarzyna.pietak-at-ncbr.gov.pl
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy

Kontakt w JPco-fuND:

Sekretariat konkursu:

Dr. Constanze Hahn
e-mail: Constanze.Hahn-at-dlr.de
tel.: (+49) 228-3821 1865

Dr. Thomas Becker
e-mail: Thomas.Becker-at-dlr.de
tel.: (+49) 228-3821 1686

Link do dokumentów konkursowych:

www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/jpcofund/call-for-proposals/

Strona internetowa programu:

www.neurodegenerationresearch.eu


www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/jpcofund/

Materiały do pobrania:


 

Wstecz