Otwarcie szóstego konkursu w ramach JU ENIAC

05.03.2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 23 lutego 2012 roku otwarto konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie nanoelektroniki.  

Celem projektów realizowanych pod szyldem JU ENIAC ma być tworzenie oraz udoskonalanie technologii z zakresu nanoelektroniki. Ich realizacja ma wpływać na zwiększenie konkurencyjności przemysłu europejskiego, a co za tym idzie stwarzanie możliwości pojawiania się nowych rynków i zastosowań w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa. Szczegółową tematykę konkursu określa dokument Annual Work Programme 2012.


Na finansowanie polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach szóstego konkursu JU ENIAC NCBR dysponuje budżetem w wysokości 800 000 euro. O dofinansowanie Centrum mogą wnioskować polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy.

Konkurs przebiega dwuetapowo. Koordynator projektu składa wspólny wniosek wstępny w języku angielskim poprzez system elektroniczny dostępny pod adresem www.eniac.eu/web/calls/call5_EPSS.php, w terminie do 12 kwietnia 2012 roku. Wniosek pełny należy złożyć do 14 lipca 2012 roku. Polscy wnioskodawcy, których projekty zostaną rekomendowane do finansowania, będą zobowiązani do złożenia w Centrum krajowych wniosków o dofinansowanie w języku polskim, zgodnie z terminem oraz wzorem dokumentów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej NCBR                                                                         .  
Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej, warunków konkursu, tematyki itd. można uzyskać na stronach internetowych JU ENIAC, pod adresem: www.eniac.eu/web/calls/ENIACJU_Call6_2012-1.php

Informacji dotyczących konkursu w NCBiR udziela:

Maria Bojanowska
Email: maria.bojanowska-at-ncbr.gov.pl
Tel.:  +48 515 061 549


Pliki do pobrania


Warunki konkursu (Guide for Applicants)


Annual Work Programme 2012

 

Wstecz