Otwarcie trzeciego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w ramach Współpracy Polsko – Niemieckiej w obszarze „DIGITIZATION of ECONOMY”

19.01.2018

Uprzejmie informujemy, że 19 stycznia 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w obszarze

Healthcare Industry/Medical Technology:

  • Telemedicine and Telediagnostics
  • Digital diagnostic support
  • Smart surgery

NCBR przeznacza kwotę 1 500 000 EUR na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej. Dofinansowanie na jeden projekt nie może przekroczyć 300 000 EUR.

Termin składania wniosków upływa 19 kwietnia 2018 r. (aktualizacja 25.01.2018 r.)

Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu: 1 EUR  = 4,1716 PLN

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:

  1. Announcement on German-Polish Call for bilateral R&D cooperation in the field of Digitization of the Economy 2018-2020
  2. Zasady udziału polskich wnioskodawców w 3. konkursie
  3. Załącznik nr 1 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
  4. Załącznik nr 2 do Zasad - Wniosek o dofinansowanie
  5. Załącznik nr 3 do Zasad - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku i do umowy
  6. Załącznik nr 4 do Zasad – Kryteria oceny formalnej
  7. Załącznik nr 5 do Zasad – Kryteria oceny merytorycznej

Zachęcamy również do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR

Osoby kontaktowe w NCBR:

Opiekun merytoryczny konkursu

Jolanta Drożdż

tel.: +48 22 39 07 106

Opiekun finansowy konkursu

Elżbieta Rochmińska

tel.: +48 22 45 67 547

Osoby kontaktowe w Niemczech: 

 

W kwestiach merytorycznych:

Sebastian Eulenstein

VDI Technologiezentrum

Bertolt-Brecht-Platz 3

10117 Berlin

tel.: +49 30 275 95 06-43

W kwestiach administracyjnych:

DLR Project Management Agency

Heinrich-Konen Str. 1

53227 Bonn

Dr. Michael Lange, Ralf Hanatschek, Agnieszka Wuppermann

tel.: +49 228 3821 - 1485; -1982; -1507

Wstecz