Piąty konkurs polsko-izraelski – informacja o wynikach oceny merytorycznej

12.01.2018

Informujemy, że zakończył się etap oceny merytorycznej wniosków złożonych w V konkursie polsko-izraelskim. Na podstawie uzyskanych ocen Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Izraelskie Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu (Israel Innovation Authority/ISERD) ustaliły wspólną listę projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Wyniki konkursu prezentują zamieszczone poniżej listy:

Decyzje Dyrektora Centrum o przyznaniu dofinansowania zostaną przesłane Wnioskodawcom drogą pocztową

Wstecz