Planowane otwarcie nowego konkursu w ramach programu BONUS-185

07.10.2015

Uprzejmie informujemy, że 9 listopada 2015 r. planowane jest otwarcie konkursu The Blue Baltic w ramach międzynarodowego programu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz Morza Bałtyckiego BONUS-185.

Termin elektronicznej rejestracji wniosków mija 9 lutego 2016 r., godz. 17.00 CET.
Termin składania pełnych wniosków mija 10 marca 2016 r., godz. 17.00 CET.

Konsorcjum składające wniosek w konkursie musi być złożone co najmniej z 3 podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym, a przynajmniej 2 spośród tych krajów są krajami członkowskimi programu BONUS-185 (Finlandia, Dania, Estonia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Szwecja, Polska).

Forum, na którym można znaleźć partnerów do wspólnej realizacji projektu dostępne jest pod adresem:
www.bonusportal.org/BBpartnerforum

Konkurs będzie podzielony na 2 ścieżki:
Themes 1 – projekty zorientowane na badania naukowe
Themes 2 – projekty zorientowane na opracowanie innowacyjnych rozwiązań.

Tematyka konkursu będzie obejmowała następujące obszary z BONUS Strategic Research Agenda:

Cele strategiczne BONUS-185 Tematy otwarte w konkursie* Dodatkowe wymagania
Themes 1
1: Understanding the Baltic Sea ecosystem structure and functioning Theme 1.3: Food web structure and dynamics -
Theme 1.4: Multilevel impacts of hazardous substances -
2: Meeting the multifaceted challenges in linking the Baltic Sea with its coast and catchment

Theme 2.4: Eco-technological approaches to achieve good ecological status in the Baltic Sea

Foci on (i) economic models supporting elaboration of regula­tions and incentives facilitating eco-technological de­velopment and on (ii) an evidence-based review of the feasibility of new technological solutions and/or biomanipulation methods.
-
3: Enhancing sustainable use of coastal and marine goods and services of the Baltic Sea

Theme 3.5: Sustainable aquaculture in the Baltic Sea

Focus on scientifically justified criteria enabling environmentally balanced and socially accepted aquaculture production across the Baltic Sea region.
-
4: Improving the capabilities of the society to respond to the current and future challenges directed to the Baltic Sea region

Theme 4.2: Linking ecosystem goods and services to human lifestyles and well-being**

Focus on quantification of the socioeconomic value of the ecosystem services and developing models for comparative and consequential analyses of cumulative benefits and trade-offs among different marine ecosystem services.
-

Theme 4.3: Maritime spatial planning from local to Baltic Sea region scale**

Foci on (i) applying the ecosystem approach in maritime spatial planning (MSP), particularly, developing an ecologically and socio-economically sound network of protected marine areas covering the whole Baltic Sea and (ii) exploring the needs and establishing a region-wide data exchange network in support of MSP in the Baltic Sea.
-
5:Developing improved and innovative observation and data management systems, tools and methodologies for marine information needs in the Baltic Sea region Theme 5.1 Developing and improving scientific basis for integrated monitoring programmes for continuous assessment of ecological status and human pressures -
Cele strategiczne BONUS-185 Tematy otwarte w konkursie* Dodatkowe wymagania
Themes 2
2: Meeting the multifaceted challenges in linking the Baltic Sea with its coast and catchment

Theme 2.4: Eco-technological approaches to achieve good ecological status in the Baltic Sea

Foci on (i) improvement of retention and recirculation of nutrients and other chemical sub­stances, (ii) new methods for improved wastewater treatment efficiency for xenobiotics and persistent micro- and nanoparticles, (iii) new methods for recovery of substances from waste and sediments, (iv) new methods for retention and reduction of air pollution from energy production and transporta­tion, (v) new testing methods for sewage, leachate from landfills, wastewater and storm water and (vi) new methods for restoration of marine and coastal habitats.

Minimum 25% udział przedsiębiorstw we wnioskowanym dofinansowaniu projektu

3: Enhancing sustainable use of coastal and marine goods and services of the Baltic Sea

Theme 3.5: Sustainable aquaculture in the Baltic Sea

Foci on (i) new regionally based fish feed ingredients and on (ii) recirculation and other tech­nologies allowing efficient re­moval or retrieval of nutrients and pathogens and minimised risk of escapees.

Minimum 25% udział przedsiębiorstw we wnioskowanym dofinansowaniu projektu

5: Developing improved and innovative observation and data management systems, tools and methodologies for marine information needs in the Baltic Sea region

Theme 5.2 Developing and testing innovative in situ, remote sensing and laboratory techniques**

Focus on remote sensing, particularly, on full usage of capabilities of the new instruments and developing dedicated and locally calibrated algorithms that could enable usage of remote sensing in the Baltic Sea monitoring.

Minimum 25% udział przedsiębiorstw we wnioskowanym dofinansowaniu projektu

Theme 5.3 User-driven new information and communication services for marine environment, safety and security in the Baltic Sea

Minimum 25% udział przedsiębiorstw we wnioskowanym dofinansowaniu projektu

*Oczekiwane rezultaty dla każdego tematu określono w BONUS Strategic Research Agenda 2011-2017, update 2014

** Cele projektów w tematach 4.2, 4.3, 5.2 sformułowano węziej niż w BONUS Strategic Research Agenda

Szczegółowe informacje zostaną udostępnione w dniu otwarcia konkursu.

Materiały do pobrania:

Wstecz