Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy NCBiR i EPAR

15.11.2011

10 listopada 2011 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało umowę o współpracy z EPAR, w którym powstała i jest rozwijana technologia mogąca zrewolucjonizować branże motoryzacyjną, górniczą, transportową i wiele innych .


Celem nawiązanej współpracy jest wsparcie twórców technologii EPAR w walce z Uniwersytetem Cambridge o prawa do patentu przed Europejskim Urzędem Patentowymw Monachium.

Wynalazek, o który toczy się spór to Energetyczny Przetwornik Akumulacyjno-Rozpraszający (EPAR). Jego działanie oparte jest na zamianie znacznej części energii kinetycznej obiektów zderzających się na energię kinetyczną przetwornika akumulacyjno-rozpraszającego. Pozwala to znacząco ograniczyć niszczącą siłę zderzeń, chroniąc życie ludzkie i zmniejszając straty materialne. Technologia EPAR jest rozwiązaniem unikalnym na skalę światową. Polscy wynalazcy i naukowcy opracowują obecnie różnorodne wdrożenia technologii  EPAR w przemyśle kolejowym, stoczniowym, lotniczym, górniczym i maszynowym.


W październiku 2011 r. Międzynarodowa Federacja Organizacji Wynalazczych (IFIA) nagrodziła technologię EPAR i jej wynalazcę Lucjana Łągiewkę  tytułem “Best Invention of the FirstDecade of 21st Century”.

Współpracę z Centrum Badawczo-Rozwojowym EPAR nawiązało już kilkanaście instytucji, m. in.: AGH w Krakowie, Centrum Innowacji NOT, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Naczelna Organizacja Techniczna, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT, PolSCA Polish Science Contact Agency czy Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.


Wstecz