Polska droga do innowacji

30.06.2015

804 miliony złotych - tyle mogą otrzymać instytucje naukowe na budowę unikalnej w skali kraju infrastruktury badawczej.


30 czerwca 2015 r. podczas konferencji „Inwestycja w naukę - inwestycją w gospodarkę” ogłoszono konkurs dla projektów wpisanych na listę z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.


Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej (PMDIB) została ogłoszona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na podstawie ocen zespołów eksperckich, wybrano 53 projekty:
14 reprezentuje nauki fizyczne i matematyczne, 14 - nauki techniczne, 11 - nauki o Ziemi i nauki biologiczne, 6 - zagadnienia interdyscyplinarne, 6 - nauki medyczne i rolnicze, a 2 - nauki społeczne i humanistyczne. Aż 23 projekty to przedsięwzięcia międzynarodowe.


Wszystkie te projekty to strategiczna infrastruktura badawcza-urządzenia i obiekty o wyjątkowym charakterze w skali krajowej, europejskiej lub międzynarodowej oraz kluczowym znaczeniu dla rozwoju badań naukowych – podkreśla prof. Włodzisław Duch, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.


Projekty z PMDIB mają na celu przygotowanie obiektów lub sieci obiektów nowoczesnej infrastruktury badawczej dużej skali, urządzeń i aparatury badawczej stacjonarnej lub mobilnej. Mogą być to także banki danych, sieci telekomunikacyjne i systemy informatyczne, a nawet zasoby wiedzy takie jak archiwa czy kolekcje i depozyty.


To kolejne działanie w nowej unijnej perspektywie, w którym nauka będzie szła z gospodarką ramię w ramię, promując naszych naukowców i zwiększając konkurencyjność naszych firm. Badania prowadzone przez naszych naukowców we współpracy z przedsiębiorcami zapewnią Polsce wieloletnią ścieżkę rozwoju społecznego i gospodarczego – mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.


Przedsięwzięcia z PMDIB będą realizowane w ośmiu obszarach nauki:  badania podstawowe, badania interdyscyplinarne, wysoka jakość życia w społeczeństwie, ochrona zdrowia i wzrost efektywności działań prozdrowotnych, wzrost efektywności wytwarzania, magazynowania i przesyłania energii, rozwój zaawansowanych materiałów i technologii, rozwój inteligentnych systemów i infrastruktury, zrównoważony rozwój środowiska naturalnego i środowiska człowieka.

Minimalny koszt realizacji przedsięwzięcia powinien wynosić 30 milionów złotych, a co najmniej 10% kwoty inwestycji instytucje naukowe muszą pozyskać od przedsiębiorców.


To ogromne wyzwanie dla przedstawicieli nauki, aby zachęcić firmy do zainwestowania pieniędzy w takie przedsięwzięcia. Obserwując jednak coraz lepszą współpracę tych dwóch środowisk należy mieć nadzieję, że przedsiębiorcy potraktują to jako szansę. Inwestorzy będą bowiem mogli korzystać z powstałej aparatury, a to w konsekwencji doprowadzi do zastosowania w praktyce nowoczesnych rozwiązań – wyraża nadzieję dr Olaf Gajl, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego.


Konkurs na projekty z PMDIB (Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki) odbywa się w ramach Programu Inteligentny Rozwój, którego celem jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki za sprawą badań naukowych przy czynnym udziale przedsiębiorstw.

Wstecz