Ponad 40 mln zł dla młodych polskich naukowców

31.07.2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło V edycję programu Lider. Trzydziestu sześciu młodych naukowców otrzyma środki na swoje nowatorskie projekty naukowe oraz unikalną szansę, by mimo młodego wieku zarządzać własnym zespołem badawczym.

Program Lider ma na celu wspieranie rozwoju najlepszych młodych naukowców. Jednocześnie, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym,  stymuluje współpracę naukowców z przedsiębiorcami, ich mobilność wewnątrz sektora nauki oraz pomiędzy nauką i przemysłem. Dzięki udziałowi w programie młodzi, obiecujący naukowcy zdobywają bezcenne doświadczenia i zwiększają swoje szanse na odniesienie sukcesu już na początku kariery naukowej.

–  W Polsce musimy tworzyć i rozwijać kulturę innowacyjności. Budować wzajemne zaufanie i współpracę nauki oraz przemysłu. Rosną nakłady przedsiębiorców na badania, ale te dwa światy nauki i biznesu wciąż są jeszcze od siebie zbyt odległe. Nie dostrzegają korzyści we wzajemnej współpracy. W programie Lider szukamy młodych naukowców, którzy mogą być wzorem w zbliżaniu nauki do przemysłu. Mają pomysł na dobry projekt naukowy i wiedzą, jak wyniki swoich badań praktycznie wykorzystać –  mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego. –  Ich przykład może też oddziaływać na innych. Zachęcać do podejmowania inicjatyw, których celem jest wykorzystanie wyników badań naukowych w gospodarce. Innowacyjne mogą być bowiem nie tylko produkty i wynalazki, ale też postawy i zachowania – podkreśla minister nauki.

W piątej edycji programu „Lider” dofinansowanie otrzymało 36 z grona 240 ubiegających się o nie młodych naukowców. Rywalizując w konkursie, musieli wykazać się przygotowaniem do podjęcia samodzielnej realizacji projektu, który znajdzie zastosowanie w praktyce. Autorzy 74 najwyżej ocenionych wniosków wzięli udział w rozmowach kwalifikacyjnych, podczas których mieli za zadanie przekonać grono wybitnych ekspertów o znaczeniu zaproponowanego rozwiązania dla nauki i gospodarki. Aż ośmioro liderów V edycji pochodzi z dwóch poznańskich uczelni: sześcioro z Politechniki Poznańskiej i dwóch z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trzema liderami w tej edycji może pochwalić się z kolei Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
 
–  Wybraliśmy najlepszych z najlepszych. Podobnie jak we wszystkich wcześniejszych edycjach stawiamy na osoby, które są niezwykle utalentowane, a jednocześnie potrafią poprowadzić pracę zespołową, skutecznie prowadząc innych do osiągnięcia ambitnych celów. Ich praca przyniesie efekty nie tylko nauce, ale także polskiej gospodarce –  podkreśla prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wśród nagrodzonych projektów badawczych najwyżej oceniony został projekt dr n. med. Anny Wójcickiej z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej badania dotyczą wykorzystania sekwencjonowania nowej generacji do opracowania czułego i specyficznego panelu molekularnego do diagnostyki nowotworów tarczycy. Ponadto dofinansowanie otrzymały m.in. następujące projekty: nowy system automatycznego szacowania ekwiwalentu wodnego śniegu z zastosowaniem bezzałogowego statku powietrznego, opracowanie nieinwazyjnej metody doboru i optymalizacji protez wewnątrznaczyniowych, nowatorskie konstrukcje wnęki rezonansowej kwantowego lasera kaskadowego oraz analiza obrazu w klasyfikacji uszkodzeń łopatek sprężarki silników lotniczych i prognozowanie ich żywotności.

W pięciu edycjach programu Lider Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  udzieliło wsparcia już 178 młodym naukowcom. Na ten cel przeznaczyło prawie 184,5 mln zł. Największą liczbą liderów w ramach wszystkich dotychczasowych edycji programu może się poszczycić Politechnika Warszawska - pochodzi z niej 16 młodych naukowców wyróżnionych przez NCBR. Kolejne miejsca zajmują Politechnika Gdańska - 12 liderów oraz Politechnika Poznańska i Politechnika Łódzka - po 9 liderów. Spośród uniwersytetów najwięcej, po 7 laureatów programu Lider pochodzi z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje o wynikach V edycji programu Lider dostępne są na stronie NCBR.

Podsumowanie i sylwetki laureatów poprzedniej edycji programu.

Wstecz