Preselekcja polskich wniosków do konkursu „Teaming for Excellence”

05.08.2016

Informujemy, że 5 sierpnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór na preselekcję polskich propozycji projektów do konkursu „Teaming for Excellence”.

Cel preselekcji:


Celem preselekcji jest wyłonienie najlepszych propozycji projektów, które w wyniku dalszego opracowana zostaną przez NCBR (jako koordynatora) złożone w konkursie „Teaming for Excellence WIDESPREAD-04-2017: Teaming Phase 1” w ramach programu HORYZONT 2020.


Wybranym propozycjom projektów NCBR zapewni wsparcie merytoryczne w przygotowaniu wniosków składanych w konkursie „Teaming for Excellence”. NCBR wejdzie w skład konsorcjum projektowego w charakterze koordynatora projektu i będzie odpowiadało za złożenie wniosków w terminie wskazanym przez Komisję Europejską.


Zasady i regulamin konkursu „Teaming for Excellence” dostępne są na stronie Komisji Europejskiej:
ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/23532-widespread-04-2017.html

Sposób składania propozycji projektów:


Wnioskodawca składa propozycję projektu wraz z załącznikami wyłącznie w wersji elektronicznej (skany dokumentów w formacie pdf), poprzez wysłanie jej na adres: wnioski.teaming-at-ncbr.gov.pl.

Do preselekcji dopuszczone zostaną propozycje projektów, które wpłyną do NCBR w terminie do 31 sierpnia 2016 r. do godz. 16:00 czasu lokalnego.

Kontakt:
Pytania dotyczące preselekcji wniosków należy  przesłać na adres: pytania.teaming-at-ncbr.gov.pl

Jan Osiński
Koordynator projektu teaming
Dział Zarządzania Programami
Tel. +48 22 39 07 324

Adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział współpracy międzynarodowej
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa


Informacji o konkursie „Teaming for Excellence” udziela także Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: www.kpk.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

 

Wstecz