Program LIDER - rozstrzygnięcie V konkursu

28.07.2014

Uprzejmie informujemy, że V konkurs w ramach Programu LIDER został rozstrzygnięty.


Dyrektor Centrum, prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski, na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego, podjął decyzję o finansowaniu 36 projektów, których łączna kwota  wynosi 40 860 592 zł.

Lp. Nr wniosku Imię i nazwisko wnioskodawcy Jednostka Tytuł projektu                                             Kwota 
1. 299/L-5/2013 Anna Wójcicka Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii, Warszawa Wykorzystanie sekwencjonowania nowej generacji do opracowania czułego i specyficznego panelu molekularnego do diagnostyki nowotworów tarczycy. 1 199 125,00 zł
2. 223/L-5/2013 Tomasz Niedzielski Uniwersytet Wrocławski Nowy system automatycznego szacowania ekwiwalentu wodnego śniegu z zastosowaniem bezzałogowego statku powietrznego. 1 200 000,00 zł
3. 273/L-5/2013 Wojciech Karpiuk Politechnika Poznańska Nowa generacja pomp wtryskowych typu common rail. 1 150 000,00 zł
4. 207/L-5/2013 Aleksandra Maria Mirończuk Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Doskonalenie procesu biosyntezy naturalnych substancji słodzących z surowców odpadowych przez drożdże Yarrowia lipolytica. 1 048 750,00 zł
5. 317/L-5/2013 Maciej Sakowicz Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa Nowatorskie konstrukcje wnęki rezonansowej kwantowego lasera kaskadowego. 1 200 000,00 zł
6. 391/L-5/2013 Artur Stefankiewicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Synteza, właściwości fizyko-chemiczne i zastosowanie dynamicznych szkieletów metaliczno-organicznych. 1 200 000,00 zł
7. 151/L-5/2013 Łukasz Rogal Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii nauk w Krakowie Opracowanie innowacyjnej technnologii formowania ze stanu stało-ciekłego nowej generacji stopów magnezu oraz nano-kompozytów magnezowych. 1 195 500,00 zł
8. 221/L-5/2013 Karol Fijałkowski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Projekt, budowa i optymalizacja działania bioreaktora wspomaganego wirującym polem magnetycznym
do produkcji celulozy bakteryjnej.
1 199 625,00 zł
9. 605/L-5/2013 Andrzej Polańczyk Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej Opracowanie nieinwazyjnej metody doboru i optymalizacji protez wewnątrznaczyniowych. 1 199 991,00 zł
10. 635/L-5/2013 Agata Pastorczak Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wieloczynnikowe molekularne profilowanie ostrej białaczki limfoblastycznej "BCR-ABL1-LIKE". 1 100 000,00 zł
11. 141/L-5/2013 Damian Przestacki Politechnika Poznańska Laserowe wspomaganie toczenia węglików spiekanych napawanych laserowo. 994 250,00 zł
12. 309/L-5/2013 Urszula Laudyn Politechnika Warszawska Mikrostrukturalne ciekłokrystaliczne układy przełączające w torze światłowodowym. 1 116 874,00 zł
13. 185/L-5/2013 Katarzyna Matras-Postołek Politechnika Krakowska Organiczno-nieorganiczne  nanomateriały funkcjonalne dla optoelektroniki drukowanej 2D i 3D. 1 194 673,00 zł
14. 615/L-5/2013 Michał Borysiewicz Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie Superkondensatory dla przezroczystej elektroniki oparte na nanokoralowym ZnO. 784 375,00 zł
15. 651/L-5/2013 Agata Jakóbik-Kolon Politechnika Śląska w Gliwicach Synteza i charakterystyka nowych hybrydowych biosorbentów polisacharydowych oraz sorbentów z poli(metakrylanu metylu) i zastosowanie ich do usuwania cynku z wód kopalnianych. 1 097 625,00 zł
16. 039/L-5/2013 Wojciech Obrocki Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów Analiza obrazu w klasyfikacji uszkodzeń łopatek sprężarki silników lotniczych i prognozowanie ich żywotności. 1 125 000,00 zł
17. 319/L-5/2013 Przemysław Zagrajek Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa Detektory promieniowania THz wytworzone z wykorzystaniem tranzystorów polowych do zastosowania w komunikacji bezprzewodowej. 1 200 000,00 zł
18. 565/L-5/2013 Paweł Szczęsny Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Wykrywanie zagrożenia nagłą śmiercią łóżeczkową. 1 199 750,00 zł
19. 533/L-5/2013 Mateusz Wośko Politechnika Wrocławska Technologia struktur tranzystorowych AlGaN/GaN HEMT osadzanych na podłożach krzemowych. 1 062 500,00 zł
20. 697/L-5/2013 Bożena Tyliszczak Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki Zastosowanie Beetosanu do otrzymywania nowoczesnych biomedycznych matryc hydrożelowych. 1 200 000,00 zł
21. 261/L-5/2013 Piotr Oleśkowicz-Popiel Politechnika Poznańska Produkcja kwasu kapronowego za pomocą mikrobiomu. 1 200 000,00 zł
22. 325/L-5/2013 Sylwia Okoń Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Identyfikacja nowych, efektywnych genów odporności na choroby grzybowe w owsie oraz opracowanie markerów DNA służących do ich identyfikacji. 1 039 750,00 zł
23. 527/L-5/2013 Jędrzej Walkowiak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Katalizowana kompleksami metali przejściowych synteza nienasyconych związków krzemo-
i boroorganicznych w sprężonym CO2 – zielona perspektywa dla stosowanej katalizy metaloorganicznej.
1 182 000,00 zł
24. 355/L-5/2013 Agnieszka Kowalczyk Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wysokozaawansowane spoiwa klejowe do konstrukcji lotniczych. 1 194 000,00 zł
25. 097/L-5/2013 Rafał Molak Politechnika Warszawska Opracowanie nowych powłok antykorozyjnych dla stopu magnezu AZ-91E stosowanego na elementy silników i przekładni lotniczych 1 200 000,00 zł
26. 003/L-5/2013 Joanna Kowalska Uniwersytet Warszawski Nowe wysokoprzepustowe metody poszukiwania inhibitorów pirofosfataz o znaczeniu terapeutycznym oparte na fluorofosforanowych analogach nukleotydów. 1 200 000,00 zł
27. 263/L-5/2013 Adam Kuzdraliński Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Opracowanie nowych molekularnych testów diagnostycznych umożliwiających identyfikację kluczowych patogenów grzybowych pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) do zastosowań w ukierunkowanej ochronie roślin. 1 110 625,00 zł
28. 573/L-5/2013 Grzegorz Boczkaj Politechnika Gdańska Badania nad otrzymywaniem i właściwościami sorbentów wytwarzanych z asfaltów. 1 037 000,00 zł
29. 359/L-5/2013 Wojciech Sawczuk Politechnika Poznańska Identyfikacja i modelowanie zjawisk nieliniowych w strefie kontaktu okładziny ciernej z tarczą hamulcową pojazdu szynowego w aspekcie ustabilizowania chwilowego współczynnika tarcia. 1 156 250,00 zł
30. 275/L-5/2013 Kamila Duś-Szachniewicz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wykorzystanie innowacyjnej technologii szczypiec optycznych w celu opracowania mało inwazyjnej terapii celowanej chłoniaków. 1 199 996,00 zł
31. 177/L-5/2013 Yevhen Zabila Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Zintegrowane giętkie czujniki pola magnetycznego i deformacji. 1 109 000,00 zł
32. 103/L-5/2013 Szymon Wąsik Politechnika Poznańska Optilion - platforma do ciągłej ewaluacji algorytmów optymalizacyjnych. 1 200 000,00 zł
33. 143/L-5/2013 Magdalena Mierzwiczak Politechnika Poznańska Nowy system efektywnego chłodzenia form wtryskowych. 1 034 375,00 zł
34. 489/L-5/2013 Rafał Pelka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Otrzymywanie i badanie właściwości fizykochemicznych nanokrystalicznego żelaza oraz nanokrystalicznych azotków, węglików i tlenków o określonych wielkościach krystalitów. 1 199 562,00 zł
35. 379/L-5/2013 Michał Nikodem Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Systemy laserowej detekcji siarkowodoru dla zastosowań w przemyśle wydobywczym. 1 012 496,00 zł
36. 037/L-5/2013 Łukasz Nowak Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Nowe Metody i Technologie Akustycznej Diagnostyki Medycznej 1 117 500,00 zł
  40 860 592,00zł


Serdecznie gratulujemy kierownikom zwycięskich projektów!!!


UWAGA: Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie wydawanie decyzji, które zostaną przesłane wnioskodawcom pocztą tradycyjną. Uzasadnienie opisowe wraz z punktacją za poszczególne kryteria będzie udostępnione w systemie sop.

Wstecz