Program LIDER - rozstrzygnięcie VII edycji konkursu

12.09.2016

Uprzejmie informujemy, że VII konkurs w ramach Programu LIDER został rozstrzygnięty.

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz dostępnej alokacji, dofinansowanie otrzyma 35 projektów, których łączna kwota  dofinansowania wynosi 39 659 278,15 zł.

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach Programu LIDER VII

Lp. Nr wniosku Imię
i nazwisko
Jednostka Tytuł wniosku
Liczba pkt. 
uzyskanych 
z rozmowy kwalifikacyjnej
Wysokość przyznanych środków finansowych
1. 0031/L-7/2015 Ewelina Król Uniwersytet Gdański Szczepionka przeciwko wirusowi Zika - innowacyjne otrzymywanie antygenów podjednostkowych.  98 1 195 500,00 zł
2. 0117/L-7/2015 Łukasz Pieczonka Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Bezkontaktowe obrazowanie uszkodzeń w konstrukcjach kompozytowych z wykorzystaniem technik laserowych.  96 1 200 000,00 zł
3. 0183/L-7/2015 Krzysztof Walas Politechnika Poznańska Percepcja i sterowanie w zadaniu robotycznej manipulacji obiektami elastycznymi. 95 1 156 500,00 zł
4. 0099/L-7/2015 Daniel Strub Politechnika Wrocławska Synteza nowych związków zapachowych z surowców pochodzenia naturalnego do zastosowań w perfumerii, kosmetyce i chemii gospodarczej.  94 1 075 000,00 zł
5. 0148/L-7/2015 Wojciech Czekała Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu IN-OIL: Innowacyjna metoda biokonwersji produktów ubocznych przemysłu spożywczego. 94 1 198 750,00 zł
6. 0070/L-7/2015 Marcin Gołębiewski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Opracowanie innowacyjnego systemu do profilaktyki i wspomagania leczenia subklinicznych mastitis krów mlecznych na bazie synergistycznego odziaływania nanocząstek srebra i miedzi. 92 1 200 000,00 zł
7. 0025/L-7/2015 Bartosz Wieczorek Politechnika Poznańska  Badania biomechaniki napędzania ręcznych wózków inwalidzkich dla innowacyjnych napędów ręcznych i hybrydowych. 91 1 173 044,53 zł
8. 0109/L-7/2015 Tomasz Kurzynowski Politechnika Wrocławska Stopy na bazie magnezu przetwarzane technologią selektywnej laserowej mikrometalurgii proszków do zastosowań lotniczych. 90 1 188 750,00 zł
9. 0048/L-7/2015 Andrzej Milewski Politechnika Śląska  Opracowanie sposobu wykorzystania odpadowego poli(metakrylanu metylu) do produkcji materiałów o zastosowaniach specjalnych. 90 1 198 125,00 zł
10. 0001/L-7/2015 Yauheni Zhalniarovich Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Operacyjne leczenie zerwanego więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem techniki przemieszczenia guzowatości kości piszczelowej w modyfikacji własnej na modelu owcy. 89,50 972 500,00 zł
11. 0055/L-7/2015 Radosław Grzegorz Mrówczyński Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centrum NanoBioMedyczne Synteza i właściwości nowych, hybrydowych magnetycznych nanocząstek oraz ocena ich zastosowania jako wielozadaniowych nośników leków w łączonej terapii przeciwnowotworowej. 89 1 197 325,00 zł
12. 0018/L-7/2015 Igor Lyasota Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Nowy kompleksowy sposób oceny stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych instalacji eksploatowanych w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, wykorzystujący analizy sygnałów emisji akustycznej, pola naprężeń konstrukcji i stanu degradacji materiału. 89 937 500,00 zł
13. 0075/L-7/2015 Daniel Toboła Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Opracowanie innowacyjnej technologii kształtowania właściwości użytkowych narzędzi do obróbki plastycznej na zimno. 89 1 199 925,00 zł
14. 0174/L-7/2015 Dominika Janiszewska Instytut Technologii Drewna Nowe spoiwa biopolimerowe modyfikowane silanami oraz cieczami jonowymi do zastosowań w technologii tworzyw drzewnych. 88,5 1 072 625,00 zł
15. 0144/L-7/2015 Tomasz Szydło Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Opracowanie innowacyjnej platformy służącej do budowy urządzeń Internetu Rzeczy zgodnej z koncepcją Fog Computing. 88 1 187 500,00 zł
16. 0172/L-7/2015 Kamil Janiak Politechnika Wrocławska W kierunku lepszej jakości ścieków oczyszczonych - technologia dwustopniowej deamonifikacji odcieków z zaszczepianiem osadu czynnego nitryfikantami 1-szej fazy. 88 1 174 375,00 zł
17. 0046/L-7/2015 Michał Zbigniew Silarski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Budowa prototypu mobilnego urządzenia do nieinwazyjnego wykrywania substancji niebezpiecznych w środowisku wodnym. 88 1 200 000,00 zł
18. 0064/L-7/2015 Marcin Bernaś Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Opracowanie nowego typu bezprzewodowej sieci hybrydowych czujników do monitorowania ruchu pojazdów i pieszych wraz z algorytmami transmisji danych i lokalizacji obiektów. 88 1 181 735,00 zł
19. 0171/L-7/2015 Łukasz Rąbalski Uniwersytet Gdański Cząsteczki wirusopodobne produkowane w żywych bioreaktorach jako szczepionka przeciwko najgroźniejszej chorobie drobiu. 87 1 200 000,00 zł
20. 0106/L-7/2015 Łukasz Frącczak Politechnika Łódzka Endoskop o wydłużonym zasięgu przeznaczony do diagnostyki i leczenia całego układu pokarmowego. 86 1 195 500,00 zł
21 0003/L-7/2015 Joanna Tkaczewska Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Projektowanie innowacyjnych przetworów z karpia typu „snack food” o charakterze prozdrowotnym przeznaczonych dla sportowców. 85 1 140 125,00 zł
22. 0187/L-7/2015 Paweł Lochyński Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit). 84,50 1 042 500,00 zł
23. 0177/L-7/2015 Paweł Świątek Politechnika Wrocławska Inteligentna Platforma wspomagająca wytwarzanie oraz utrzymanie systemów Internetu Rzeczy i Usług wykorzystujących inteligentne metody obliczeniowe. 84 1 183 500,00 zł
24. 0082/L-7/2015 Piotr Dukalski Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL Innowacyjne Rozwiązania Napędu Bezpośredniego Pojazdów Elektrycznych. 83,50 1 173 500,00 zł
25. 0022/L-7/2015 Marcin Kurek Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym. 83 1 095 399,71 zł
26. 0076/L-7/2015 Grzegorz Debita Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Innowacyjny nadajnik sygnałów cyfrowych wykonany w technologii SoC zgodnie z ideą otwartego sprzętu i Internetu Rzeczy. 82 1 179 048,91 zł
27. 0090/L-7/2015 Maciej Guzik Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk Nowe sfunkcjonalizowane biopolimery do zastosowań medycznych. 81 1 198 950,00 zł
28. 0067/L-7/2015 Filippo Pierini Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Zaprojektowanie, budowa oraz optymalizacja zintegrowanego Mikroskopu Sił Atomowych i Pęsety Optycznej, służącego do badań cząsteczek i nanomateriałów.  81 1 198 750,00 zł
29. 0185/L-7/2015 Henryk Turski Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk Inżynieria pól elektrycznych oraz domieszkowania na typ p w heterostrukturach InGaN/InGaN wytwarzanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych z plazmą azotową – rozwój zielonych diod azotkowych. 81 1 196 500,00 zł
30. 0006/L-7/2015 Piotr Boryło Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SDNRoute: zintegrowany system wspomagania rutingu w sieciach sterowanych programowo (SDN). 80 1 200 000,00 zł
31. 0092/L-7/2015 Joanna Kacprzyńska-Gołacka Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu Multifunkcjonalne membrany polimerowe modyfikowane z wykorzystaniem hybrydowych technologii inżynierii powierzchni. 79 688 000,00 zł
32. 0139/L-7/2015 Anna Masek Politechnika Łódzka Opracowanie technologii otrzymywania biodegradowalnych materiałów opakowaniowych (poliestrowych) zawierających substancje pochodzenia roślinnego. 78,50 896 350,00 zł
33. 0091/L-7/2015 Justyna Domagała-Dubiel Instytut Metali Nieżelaznych Laserowa obróbka powierzchni wybranych stopów miedzi stosowanych na wysokoprądowe elementy konstrukcyjne. 77 1 038 250,00 zł
34. 0102/L-7/2015 Michał Wójcik Uniwersytet Warszawski Efektywne i ekonomiczne reaktory katalityczne otrzymane na bazie nanocząstek metali szlachetnych, wytworzonych przy użyciu organicznych czynników przeniesienia fazowego, domieszkowane nanocząstkami tlenku ceru i pierwiastkami ziem rzadkich.  77 1 155 000,00 zł
35. 0041/L-7/2015 Robert Ziółkowski Politechnika Warszawska Przenośne mikrourządzenie do szybkiego i specyficznego wykrywania białek oraz fragmentów kwasów nukleinowych. 76 1 168 750,00 zł

Serdecznie gratulujemy kierownikom zwycięskich projektów!!!

UWAGA:

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie wydawanie decyzji, które zostaną przesłane Kierownikom Projektów oraz Jednostkom pocztą tradycyjną.

Przyznane punkty w odniesieniu do każdego ocenianego podczas rozmowy kwalifikacyjnej kryterium oraz uzasadnienie opisowe przyznanej punktacji, wkrótce zostaną udostępnione w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Wstecz