Program LIDER - rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu

06.09.2017

Uprzejmie informujemy, że VIII konkurs w ramach Programu LIDER został rozstrzygnięty. Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz dostępnej alokacji, dofinansowanie otrzymały 34 projekty, których łączna kwota dofinansowania wynosi 39 150 156,55 zł.

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach Programu LIDER VIII

Lp Nr wniosku Kierownik projektu Jednostka Tytuł wniosku Liczba pkt. uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej Wysokość przyznanych środków finansowych
1 0168/L-8/2016 Ciuk Tymoteusz Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Przyrządy grafenowe na węgliku krzemu do detekcji pola magnetycznego w skrajnych warunkach temperaturowych. 98,00 1 035 375,00 zł
2 0177/L-8/2016 Wegner Krzysztof Politechnika Poznańska MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego. 97,00 1 196 912,50 zł
3 0164/L-8/2016 Smywiński-Pohl Aleksander Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Lemkin - inteligentny system informacji prawnej. 93,50 1 200 000,00 zł
4 0091/L-8/2016 Ławińska Katarzyna Instytut Przemysłu Skórzanego Zastosowanie włókien oraz ekstraktu bambusa w elementach dziecięcego obuwia skórzanego, tekstylnego oraz skórzano-tekstylnego. 92,00 864 762,50 zł
5 0104/L-8/2016 Butruk-Raszeja Beata Politechnika Warszawska BioGraft - biomimetyczne protezy naczyniowe małych średnic. 92,00 1 167 500,00 zł
6 0176/L-8/2016 Belter Dominik Politechnika Poznańska Opracowanie i implementacja nowych metod lokalizacji, budowy mapy oraz planowania ruchu z użyciem czujników RGB-D w zrobotyzowanych systemach elastycznej produkcji. 92,00 1 198 705,00 zł
7 0076/L-8/2016 Marzec Katarzyna Maria Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) Diagnostyka zmian biochemicznych w ludzkich koncentratach krwinek czerwonych (KKCz) z zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej. 91,00 1 200 000,00 zł
8 0034/L-8/2016 Madej Dominika Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Innowacyjne bezcementowe ogniotrwałe betony korundowo-spinelowe o zmodyfikowanej osnowie. 90,00 1 195 600,00 zł
9 0055/L-8/2016 Magierowski Marcin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Nowopochodne niesteroidowych leków przeciwzapalnych uwalniające siarkowodór w leczeniu oraz prewencji schorzeń błony śluzowej przełyku. 89,00 1 199 625,00 zł
10 0004/L-8/2016 Kwiatek Michał Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu Wykorzystanie inżynierii chromosomowej w celu efektywnego transferu segmentów chromosomów nieuprawnych gatunków kozieńców (Aegilops sp.) zawierających geny odpowiedzialne za odporność/tolerancję na choroby wywołane przez grzyby patogeniczne do pszenżyta uprawnego (× Triticosecale Wittmack). 88,00 905 900,00 zł
11 0051/L-8/2016 Ptak Mariusz Politechnika Wrocławska Numeryczny system wielowariantowych modeli głowy człowieka do symulacji patofizjologii urazów czaszkowo-mózgowych. 87,00 1 192 500,00 zł
12 0045/L-8/2016 Kugler Szymon Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Ochronne farby proszkowe z konkurencyjnych cenowo surowców pochodzenia biologicznego: synteza składników, komponowanie i ocena właściwości powłok na podłożu stalowym. 86,00 1 200 000,00 zł
13 0125/L-8/2016 Kamińska Jadwiga Instytut Odlewnictwa Opracowanie składu i technologii wytwarzania nowej generacji bentonitu hybrydowego oraz mieszanki z jego udziałem. 84,00 905 752,50 zł
14 0148/L-8/2016 Barczewski Mateusz Roman Politechnika Poznańska Opracowanie technologii wytwarzania hybrydowych kompozytów biodegradowalnych dla branży motoryzacyjnej. 84,00 1 188 975,00 zł
15 0167/L-8/2016 Kurańska Maria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Opracowanie technologii recyklingu surowcowego roślinnych olejów posmażalniczych i zastosowanie otrzymanych hydroksylowych bio-komponentów do wytwarzania innowacyjnych wysokoefektywnych poliuretanowych materiałów termoizolacyjnych. 83,00 1 200 000,00 zł
16 0003/L-8/2016 Grochowska Katarzyna Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk Innowacyjny biokompatybilny czujnik do bezinwazyjnego oznaczania poziomu glukozy. 83,00 1 195 000,00 zł
17 0170/L-8/2016 Tofil Szymon Paweł Politechnika Świętokrzyska Mikroobróbka laserowa dla technologii różnoimiennych złączy adhezyjnych w układzie metal - tworzywo sztuczne, metal - ceramika i tworzywo sztuczne - ceramika. 82,50 1 114 375,00 zł
18 0175/L-8/2016 Mucha Łukasz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi Zadajnik ruchu z realizacją siłowego sprzężenia zwrotnego. 82,00 1 195 125,00 zł
19 0098/L-8/2016 Wawrzyniak Natalia Marine Technology sp. z o.o. System automatycznego rozpoznawania i identyfikacji jednostek pływających na akwenach objętych monitoringiem wideo. 81,50 1 200 000,00 zł
20 0070/L-8/2016 Sroka-Bartnicka Anna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Opracowanie ekologicznego preparatu do stymulacji wzrostu i plonowania roślin uprawnych i leczniczych. 81,00 1 194 875,00 zł
21 0058/L-8/2016 Dziubińska Anna Politechnika Lubelska Opracowanie i wdrożenie nowej niskoodpadowej technologii kształtowania plastycznego stopów metali lekkich trudnoodkształcalnych z przeznaczeniem dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego. 80,00 1 200 000,00 zł
22 0119/L-8/2016 Smyła Jarosław Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Opracowanie prototypu systemu bieżącego pomiaru stopnia przemiału pyłu węglowego w kotłach pyłowych. 79,00 1 186 135,64 zł
23 0107/L-8/2016 Kramek-Romanowska Katarzyna Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN System do niezależnej wentylacji płuc z funkcją podawania leków inhalacyjnych. 78,50 1 176 843,41 zł
24 0035/L-8/2016 Formela Krzysztof Politechnika Gdańska Opracowanie niskoemisyjnej technologii wytwarzania modyfikowanych regeneratów gumowych jako proekologiczna metoda recyklingu zużytych opon samochodowych. 77,50 1 199 700,00 zł
25 0130/L-8/2016 Patrosz Piotr Politechnika Gdańska Hydrauliczno-mechaniczna automatyczna skrzynia biegów dla pojazdów rolniczych i maszyn roboczych. 77,00 1 197 500,00 zł
26 0137/L-8/2016 Gierz Łukasz Politechnika Poznańska System kontroli i sterowania ruchu ziarna w maszynach do siewu z zastosowaniem czujników piezoelektrycznych. 76,00 1 061 125,00 zł
27 0157/L-8/2016 Ruciński Antoni Wojciech Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk Technologia J-PET do monitorowania zasięgu wiązki w radioterapii protonowej. 75,00 1 200 000,00 zł
28 0073/L-8/2016 Klonowicz Piotr Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk Bezolejowe, promieniowe sprężarki chłodnicze małej i średniej mocy o innowacyjnej, hermetycznej konstrukcji. 75,00 1 200 000,00 zł
29 0005/L-8/2016 Mech Krzysztof Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Sonoelektrochemiczna synteza kompozytowych powłok antykorozyjnych Zn-SiC. 73,50 1 200 000,00 zł
30 0085/L-8/2016 Ambroziński Łukasz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Bezkontaktowe techniki laserowe do szybkich ultradźwiękowych badań nieniszczących metalowych elementów konstrukcyjnych. 73,50 1 198 750,00 zł
31 0131/L-8/2016 Murawski Michał Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów Innowacyjny szerokopasmowy światłowodowy dzielnik polaryzacji na bazie światłowodów mikrostrukturalnych. 73,50 1 183 250,00 zł
32 0001/L-8/2016 Janas Dawid Politechnika Śląska Nanohybr1Ds: Hybrydy nanorurek węglowych i nanodrutów metalicznych do odzysku energii. 73,00 1 199 995,00 zł
33 0078/L-8/2016 Górski Filip Politechnika Poznańska Automatyzacja projektowania i szybkiego wytwarzania zindywidualizowanych wyrobów ortopedycznych i protetycznych na podstawie danych z pomiarów antropometrycznych. 72,00 1 018 625,00 zł
34 0173/L-8/2016 Danielewski Hubert Politechnika Świętokrzyska Technologia wykonywania szczelnych złączy do instalacji gazowniczych z wykorzystaniem skoncentrowanego źródła energii. 72,00 1 177 250,00 zł

Serdecznie gratulujemy kierownikom zwycięskich projektów!!!

UWAGA: Przypominamy,że przedstawione dane mają charakter informacyjny.W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie wydawanie decyzji, które zostaną przesłane Kierownikom Projektów oraz Jednostkom pocztą tradycyjną.

Przyznane punkty w odniesieniu do każdego ocenianego podczas rozmowy kwalifikacyjnej kryterium oraz uzasadnienie opisowe przyznanej punktacji, wkrótce zostaną udostępnione w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Wstecz