Program LIDER – Wyniki

15.01.2010

W uzupełnieniu do komunikatu z dnia 30.12.2009r. „Program Lider – rozstrzygnięcie” informujemy, iż lista rankingowa pierwszego etapu oceny merytorycznej dostępna jest pod adresem „Wyniki” .
Zespół Ekspertów dla Programu LIDER zaprosił na rozmowę kwalifikacyjną kandydatów, którzy uzyskali średnią liczbę punktów (z dwóch recenzji) wynoszącą co najmniej 94,5.

W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych wyłoniono zwycięzców.
Lista Laureatów (w porządku alfabetycznym):


Imię i nazwisko Jednostka realizująca projekt
 Marek Henryk Adamowicz  Politechnika Gdańska, Wydział Elektotechniki i Automatyki
 Andrzej Cichoń  Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 Patrycja Ciosek  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
Grzegorz Dubin  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 Adam Flakus  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
 Iwona Maria Gorczyńska  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 Sławomir Gruszczyński  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
 Grzegorz Koczyk  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
 Łukasz Stanisław Kulas  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 Adam Mikołaj Lamęcki  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 Katarzyna Barbara Leszczyńska-Sejda  Instytut Metali Nieżelaznych
 Marcin Jarosław Lewandowski  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 Anna Matysiak  Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych
 Bartłomiej Płonka  Instytut Metali Nieżelaznych
 Sebastian Polak  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny
 Mariusz Rudziński  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 Marcin Sieńczyk  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 Dominik Roland Spinczyk  Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
 Jan Suffczyński  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
 Jadwiga Anna Śliwka  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
 Jacek Świderski  Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki
 Szymon  Świeżewski  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
 Anna Joanna Żaczek  Gdański Uniwersytet Medyczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed
Wstecz