Publikacja odpowiedzi na uwagi i pytania Wnioskodawców

11.01.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o publikacji odpowiedzi na pytania oraz stanowiska w sprawie uwag zgłoszonych przez potencjalnych Wnioskodawców w postępowaniu publicznym nr 234/17/PU.

Pliki odnoszące się do nadesłanych uwag i pytań umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej NCBR pod adresem: /bip/zamowienia-publiczne/pcp/.

Wstecz