Publikacja SIWZ

06.11.2018

NCBR po przeprowadzonych negocjacjach z Wykonawcami w ramach postępowania 44/17/PI, w dniu 6 listopada 2018 r. opublikował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Publikacja SIWZ oznacza jednocześnie zaproszenie do składania ofert, którego termin upływa 19 listopada br. o godz. 13:00. W celu ułatwienia zapoznania się z zaktualizowaną dokumentacją, dokumenty do których wprowadzono zmiany zostały opublikowane również w wersji śledzenia zmian, przy czym za wersję bazową przyjęto dokumenty w wersji z dnia 13-08-2018 r. Dokumentacja dostępna jest w BIP pod adresem: https://bip.ncbr.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Wstecz