Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w nowym składzie

03.12.2012

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616 z późń. zm.) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka z dniem 30 listopada br. powołała członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Spośród kandydatów zgłoszonych przez środowiska naukowe:

dr hab. Marcina Chmielewskiego,

prof. dr hab. inż. Antoniego Waldemara Morawskiego,

dr inż. Artura Podhorodeckiego,

dr hab. Piotra Rutkowskiego,

prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia,

prof. dr hab. inż. Piotra Wolańskiego.

Spośród kandydatów zgłoszonych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe:

mgr inż. Dawida Berny,

prof. dr hab. inż. Leona Gradonia,

prof. dr hab. inż. Marka Hetmańczyka,

mgr inż. Michała Jaworskiego,

mgr inż. Ryszarda Łęgiewicza,

dr inż. Gniewko Niedbałę,

dr hab. Annę Rogut.

Spośród kandydatów wskazanych przez właściwych ministrów:

dr inż. Andrzeja Massela,

dr Igora Radziewicza-Winnickiego.

Równocześnie, w związku z art. 40 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka przedłużyła kadencję następującym członkom Rady:

dr inż. Markowi Cieślińskiemu,

gen. dyw. pil. dr Leszkowi Cwojdzińskiemu,

mgr Grażynie Henclewskiej,

prof. dr hab. inż. Jerzemu Kątckiemu, Przewodniczący Rady NCBR

dr inż. Karolowi Lityńskiemu,

prof. dr hab. Janowi Lubińskiemu,

dr Igorowi Mitroczukowi,

mec. Kazimierzowi Mordaszewskiemu,

prof. dr hab. Marii Elżbiecie Orłowskiej,

prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Sacha,

dr inż. Januszowi Rymszy,

prof. dr hab. Dariuszowi Janowi Skarżyńskiemu,

mgr Piotrowi Styczniowi,

prof. dr hab. Piotrowi Tryjanowskiemu,

mgr inż. Adamowi Wieczorkowi.

Wstecz