Rozstrzygnięcie 3. konkursu na wspólne polsko-tureckie projekty badawcze (Program Współpraca Polska-Turcja)

18.04.2019

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w 3. konkursie na wspólne polsko-tureckie projekty badawcze. Na podstawie uzyskanych ocen, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji, ustaliły wspólną listę rankingową zawierającą wnioski rekomendowane do dofinansowania.

Poniżej prezentujemy listę projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz listę projektów nierekomendowanych do dofinansowania.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania
Lista rankingowa wniosków nierekomendowanych do dofinansowania

Decyzje zostaną przesłane Wnioskodawcom drogą pocztową.

Wstecz