Rozstrzygnięcie czwartego konkursu Patent Plus

23.12.2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoniło 29 projektów o łącznej wartości 7,4 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubiegania się o regionalną i międzynarodową ochronę patentową wyników prac B+R. W tej edycji programu już 75% objętych wsparciem zgłoszeń pochodzi z przemysłu.

W IV konkursie złożono w sumie 90 wniosków na łączną kwotę ok. 31. mln zł. Dofinansowanie uzyskania ochrony patentowej otrzyma ostatecznie 29 projektów m.in. konstrukcja kompaktowego układu do pomiaru grubości soczewek, koncepcja inteligentnej ładowarki, kompaktowego źródła światła UV do leczenia chorób skóry oraz technologia nowych ogniotrwałych materiałów termoizolacyjnych.

–  Z roku na rok obserwujemy coraz większą aktywność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. Wyniki czwartego konkursu programu Patent Plus pokazują, że rośnie także świadomość na temat korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej. Cieszy fakt, że Polskie firmy zaczynają doceniać wartość rynkową wynalazków – mówi Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Program Patent Plus opracowany został by wspierać polskich naukowców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania własnością intelektualną poprzez patentowanie. W przeprowadzonych czterech konkursach wpłynęło w sumie 213 wniosków na łączna kwotę ponad 47 mln zł. Wsparcie w wysokości 18 mln zł udzielono 61 projektom na pokrycie kosztów m.in. analizy zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową, badania stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku, przygotowania strategii komercjalizacji wynalazku, zgłoszenia wynalazku w procedurze  EPC , zgłoszenia wynalazku w trybie PCT jak również wejścia w fazy krajowe państw - innych niż RP - w których zgłaszający ubiega się o patent.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie programu.

Wstecz