Rozstrzygnięcie IX konkursu programu polsko-luksemburskiego POLLUX

16.11.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach IX konkursu programu polsko-luksemburskiego POLLUX. W wyniku oceny przeprowadzonej przez panel ekspertów, do dofinansowania nie został rekomendowany żaden ze złożonych w konkursie wniosków polsko-luksemburskich.

Przekazujemy do Państwa wiadomości listę rankingową negatywnie zaopiniowanych wniosków.

Decyzje zostaną przesłane Wnioskodawcom drogą pocztową.

Wstecz