Rozstrzygnięcie naboru 2/2018 w ramach Inicjatywy EUREKA

31.01.2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach naboru 2/2018 Inicjatywy EUREKA. Przekazujemy do Państwa wiadomości listę projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Wstecz