Rozstrzygnięcie naboru w ramach Inicjatywy EUREKA/Photonics21 Mirror Group w 2019 r.

29.11.2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w tegorocznym naborze w ramach inicjatywy EUREKA/Photonics21 Mirror Group. Przekazujemy do Państwa wiadomości listę projektów nierekomendowanych do dofinansowania.

Decyzje o odmowie przyznania dofinansowania zostaną przesłane Wnioskodawcom drogą pocztową.

Lista projektów nierekomendowanych do dofinansowania

Wstecz