Rozstrzygnięcie V konkursu w ramach Polsko-Tajwańskiej Współpracy Badawczej (2017)

27.02.2018

Szanowni Państwo!

Informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach V konkursu w ramach polsko-tajwańskiej współpracy badawczej, prowadzonego wspólnie z Ministerstwem Nauki i Technologii w Tajpej (MOST). W wyniku ustaleń ze stroną tajwańską wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania w podziale na obszary tematyczne opisane w ogłoszeniu o konkursie.

Listy rankingowe zostały ułożone w oparciu o punktację w danym obszarze tematycznym oraz rekomendację strony tajwańskiej.

Poniżej prezentujemy listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania oraz listy wniosków, które nie otrzymały rekomendacji do dofinansowania.

Wnioski rekomendowane do dofinansowania:

Ścieżka 1:

Wnioski nierekomendowane do dofinansowania:

Ścieżka 1:

Ścieżka 2:

Decyzje zostaną przesłane Wnioskodawcom drogą pocztową.

Wstecz