Rozwój Dolnośląskiej Strefy Technologii Biomedycznych

28.09.2018

100 mln złotych przekażą samorząd województwa oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na technologie biomedyczne. To kolejne wsparcie jakie zostanie przekazane dolnośląskim przedsiębiorcom i naukowcom.

Porozumienie w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia województwa dolnośląskiego i NCBR, które będzie polegało na wsparciu badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze technologii biomedycznych „Dolnośląska Strefa Technologii Biomedycznych” podpisali w piątek (28 września): Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Iwona Krawczyk – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz prof. Maciej Chorowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W spotkaniu wzięli również udział reprezentanci firm i jednostek naukowych zainteresowanych realizacją projektów na rzecz rozwoju technologii biomedycznych
na Dolnym Śląsku.

Wspólne Przedsięwzięcie jest mechanizmem finansowania prac badawczo-rozwojowych, w ramach którego NCBR wraz z samorządem dolnośląskim wspiera realizację Agendy Badawczej zaproponowanej przez Województwo.

Jest to szansa:

  • po pierwsze na zintegrowanie wsparcia regionalnego i centralnego na rzecz rozwoju technologii biomedycznych na Dolnym Śląsku;
  • po drugie na pozyskanie dla podmiotów z regionu prowadzących prace B+R (przedsiębiorcy i jednostki naukowe) w obszarze technologii biomedycznych dodatkowych 50 mln zł ze środków POIR zarządzanych przez NCBR.

Dla realizacji tego przedsięwzięcia NCBR oraz region zaalokują więc po 50 mln zł na ogłaszane przez siebie konkursy (POIR i RPO), w których aplikować mogą projekty B+R wpisujące się w Agendę Badawczą „Dolnośląskiej Strefy Technologii Biomedycznych”. Łączny budżet wsparcia publicznego na przedsięwzięcie to 100 mln zł.
To kolejne Wspólne Przedsięwzięcie, które NCBR zrealizuje z jednym z polskich regionów. Współpracujemy już z województwami lubelskim, śląskim i łódzkim – przypomina prof. Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Wypracowane tu, na Dolnym Śląsku, rozwiązania w zakresie technologii biomedycznych, związane m.in. z badaniami przesiewowymi, nowoczesną opieką nad pacjentami, innowacyjnymi terapeutykami czy profilaktyką chorób cywilizacyjnych przyczynią się do zwiększenia komfortu życia obywateli w całym kraju – mówi prof. Chorowski.

Zarząd Województwa podjął decyzję o złożeniu propozycji współpracy do NCBR w dziedzinie technologii biomedycznych po analizie popytu na projekty B+R ze strony potencjalnych beneficjentów konkursów (przedsiębiorstw, jednostek naukowych, konsorcjów) oraz kluczowych potrzeb wpływających na jakość życia mieszkańców. Konsultacje tematyki Agendy Badawczej objęły blisko 100 podmiotów, które złożyły propozycje fiszek zawierających zagadnienia badawcze i zakresy projektów wraz z opisem problemu i uzasadnieniem jego realizacji.

Najistotniejszym elementem mającym wpływ na rekomendację tematyki Agendy Badawczej była gotowość podmiotów gospodarczych do zaangażowania się w projekty B+R, których rezultaty mają potencjał rynkowy i w efekcie mogą przynieść korzyść dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa.
Dynamiczny rozwój technologii biomedycznych na Dolnym Śląsku to efekt wieloletniej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, w szczególności Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Medycznym, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Ośrodkiem Badawczo – Rozwojowym, Uniwersytetem Przyrodniczym a przedsiębiorcami – zaznacza marszałek Cezary Przybylski.

Poprzez łączenie dyscyplin technicznych, chemicznych, biotechnologicznych oraz medycznych, dolnośląscy naukowcy rozwijają takie dziedziny jak: robotyka medyczna, zaawansowana diagnostyka medyczna, bioinformatyka, telemedycyna, naturalne terapeutyki, chemiczna immunologiczna diagnostyka, diagnostyka molekularna – metabolomika, zaawansowane kierowane nośniki leków, mikroelektronika i mikrosystemy, suplementy diety, nutraceutyki. Wyniki prac naukowych w wielu przypadkach zostały przekształcone w komercyjne rozwiązania zarówno na poziomie globalnym, jak i dedykowanych spersonalizowanych rozwiązań.
Jednak, aby region Dolnego Śląska osiągnął najwyższej klasy specjalizację w technologiach biotechnologiczno-medycznych potrzebne jest wsparcie zarówno innowacyjnych rozwiązań, które przeszły już wstępne fazy badawcze, jak i tych które zaczynają się od fazy koncepcyjnej. Dalekosiężna perspektywa rozwoju oraz sposobów finansowania w znaczny sposób może podnieść znaczenie rodzimych rozwiązań w rozwoju gospodarczym regionu oraz znacznie podnieść poziom badań prowadzonych na dolnośląskich uczelniach – mówi wicemarszałek Iwona Krawczyk.

Poprzez łączenie dyscyplin technicznych, chemicznych, biotechnologicznych oraz medycznych, dolnośląscy naukowcy rozwijają takie dziedziny jak: robotyka medyczna, zaawansowana diagnostyka medyczna, bioinformatyka, telemedycyna, naturalne terapeutyki, chemiczna immunologiczna diagnostyka, diagnostyka molekularna – metabolomika, zaawansowane kierowane nośniki leków, mikroelektronika i mikrosystemy, suplementy diety, nutraceutyki. Wyniki prac naukowych w wielu przypadkach zostały przekształcone w komercyjne rozwiązania zarówno na poziomie globalnym, jak i dedykowanych spersonalizowanych rozwiązań.
Jednak, aby region Dolnego Śląska osiągnął najwyższej klasy specjalizację w technologiach biotechnologiczno-medycznych potrzebne jest wsparcie zarówno innowacyjnych rozwiązań, które przeszły już wstępne fazy badawcze, jak i tych które zaczynają się od fazy koncepcyjnej. Dalekosiężna perspektywa rozwoju oraz sposobów finansowania w znaczny sposób może podnieść znaczenie rodzimych rozwiązań w rozwoju gospodarczym regionu oraz znacznie podnieść poziom badań prowadzonych na dolnośląskich uczelniach – mówi wicemarszałek Iwona Krawczyk.

Pierwsze konkursy w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia planowane są przez NCBR już na początek przyszłego roku, a w ramach RPO WD w III kwartale 2019 r.

Dolnośląska Strefa Technologii Biomedycznych będzie obejmowała 3 obszary badawcze:

  1. Obszar zaawansowanych technologii robotycznych w celu usprawnienia procesów medycznych w jednostkach leczniczych-narzędzia, procesy, produkty (np. protezowanie kończyn, automatyzacja procesów w jednostkach medycznych, wykorzystanie technik robotowych w zabiegach chirurgicznych),
  2. Obszar technologii mikro i nanoinżynieryjnych prowadzących do miniaturyzacji urządzeń i sprzętu medycznego wykorzystujących możliwości technik mikrosystemowych ze szczególnym uwzględnieniem wspomaganego informatycznie pozyskiwania i przetwarzania sygnałów biologicznych (np. rozwój i zastosowanie miniaturowych produktów i narzędzi analitycznych, testów diagnostycznych, urządzeń biomedycznych i weterynaryjnych, miniaturowy sprzęt analityczny w analizie jakości żywności, biomedycyna kosmiczna),
  3. Obszar nowoczesnych technologii i prototypowych podsystemów funkcjonalnych adaptowalnych w leczeniu personalnym, rozwiązań produkcyjnych i rozwoju infrastruktury obsługi leczenia szpitalnego (np.: implanty personalizowane nowej generacji, personalizowane terapie lecznicze i nośniki leków).
Wstecz