Ścieżka do poprawy jakości na największych uczelniach. 300 milionów złotych dla ośrodków akademickich w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni

03.01.2019Dziesięć ośrodków akademickich w Polsce otrzyma łącznie 295 milionów złotych dofinansowania na realizację projektów, które istotnie podniosą poziom nauczania na polskich uczelniach. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin ogłosił dziś w Warszawie wyniki konkursu NCBR Zintegrowane Programy Uczelni realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


- Jakość kształcenia to jeden z najważniejszych czynników wyróżniających wiodące uczelnie. Dzięki konkursowi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju polskie ośrodki akademickie otrzymają niemal 300 milionów złotych wsparcia, aby podnieść kompetencje kadry naukowej, zapewnić studentom jeszcze lepszą edukację i dostosować programy kształcenia do wymogów zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego - mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Na program Zintegrowane Programy Uczelni, z założonym łącznym budżetem wysokości miliarda złotych, składają się łącznie 3 konkursy, tzw. ścieżki: I, II oraz III. W ramach tej ostatniej, której wyniki dziś ogłoszono, o dofinansowanie mogą ubiegać się największe uczelnie, kształcące co najmniej 20 000 studentów. Zakładany budżet tego konkursu wynosił 250 milionów złotych, ale kwota ta została zwiększona ze względu na wysoką jakość i znaczenie zgłoszonych projektów.

- Im większe kompetencje kadry naukowej i im lepsze programy kształcenia dostosowane do dzisiejszego otoczenia tym bardziej wartościowe wykształcenie uzyskają studenci, którzy w przyszłości będą mieli wpływ na polską gospodarkę. Dzięki takim inicjatywom jesteśmy w stanie podnieść poziom edukacji przyszłych pokoleń - mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zgodnie z wymogami konkursu, dofinansowane projekty obejmują zakresem merytorycznym co przynajmniej 4 z wymaganych modułów: programów kształcenia, podnoszenia kompetencji studentów, programów stażowych, wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy (np. akademickie biura karier), studiów doktoranckich oraz zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Najlepszą ocenę w konkursie otrzymał projekt „Student’s Power – kompleksowy program rozwoju uczelni” złożony przez Uniwersytet Łódzki, który zaplanował objąć wsparciem jedną z najliczniejszych grup uczestników - 4300 osób (w tym 130 przedstawicieli kadry uczelni) - a zgłoszony projekt obejmował aż pięć z sześciu zakładanych modułów. Projekt obejmie takie kierunki studiów, jak geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna, informatyka, analiza danych i translatoryka.

Dofinansowania otrzymają także projekty: Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu im, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Śląskiej.

Wyniki dwóch pozostałych „ścieżek” zostaną ogłoszone w I kwartale tego roku. Ogłoszenie listy rankingowej Ścieżki II, z założonym budżetem 250 milionów złotych, zaplanowano na połowę lutego 2019 roku, a Ścieżki I, z budżetem 500 milionów złotych na drugą połowę marca 2019.

Wyniki konkursu Ścieżka III Zintegrowane Programy Uczelni są dostępne na stronie NCBR

fot. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wstecz