Silne wsparcie dla sektora B+R. Ruszają wehikuły inwestycyjne

24.05.2017

Inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma na celu wsparcie prac badawczo-rozwojowych nad najbardziej innowacyjnymi pomysłami. 

Celem programu jest zwiększenie liczby komercjalizacji projektów, poprzez mocniejsze zaangażowanie przedsiębiorców w sektor B+R. Utworzone wspólnie przez NCBR i fundusze inwestycyjne wehikuły BRIdge Alfa pomogą w inkubacji projektów badawczych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, poczynając od fazy preinkubacji, poprzez testy i budowę prototypu, na komercjalizacji ich wyników kończąc.

Nie ustajemy w działaniach mających na celu wsparcie polskiego sektora B+R. Obok proponowanych przez nas zmian legislacyjnych służących wzmocnieniu jego pozycji, uruchamiamy kolejne programy, które dają szansę rozwoju najlepszym, najbardziej innowacyjnym pomysłom. Wehikuły inwestycyjne BRIdge Alfa zapewnią im nie tylko fundusze na prowadzenie prac badawczych, ale również opiekę biznesową, niezbędną w celu komercjalizacji  ich efektów. Wehikuły będą wyszukiwać najciekawsze i najlepiej rokujące projekty, a następnie wspierać ich rozwój na każdym etapie, tak aby rezultat był nie tylko innowacyjny, ale również efektywny ekonomicznie. Wehikuły zachowują przy tym autonomię jeśli chodzi o wybór branży, co oznacza, że BRIdge Alfa to szansa na rozwój wielu bardzo zróżnicowanych projektów – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotr Dardziński.

Podstawą funkcjonowania wehikułów jest połączenie doświadczenia i środków prywatnych z doświadczeniem i środkami publicznymi. Uruchomione Alfy dysponują łącznym budżetem w wysokości 455 mln zł i wspierać będą projekty z obszaru nowych technologii, medycyny, IT, a także life sciences i rolnictwa. Wehikuły będą lokować środki w projektach o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, oferując im przy tym pełną opiekę biznesową. W projekt zaangażowanych jest obecnie 16 funduszy, trwają rozmowy z kolejnymi.

Rozwijamy i wzmacniamy system wspierania innowacji, którego celem jest generowanie i współfinansowanie nowatorskich, mających szansę na sukces rynkowy projektów na różnych etapach rozwoju. Uruchamiane właśnie wehikuły inwestycyjne pozwolą dobrze rokującym zespołom naukowców i przedsiębiorców zweryfikować ich pomysły na nowatorskie rozwiązania, zdobyć niezbędne doświadczenie oraz doprowadzić projekty do momentu, w którym staną się atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

Niezależnie od aktywności wehikułów, naukowcy mogą też zgłaszać się sami. W programie nie ma klasycznego naboru, a pierwszego zgłoszenia swojego projektu naukowcy mogą dokonać w bardzo przystępny sposób, bez potrzeby tworzenia specjalnej dokumentacji i przy zachowaniu pełnej poufności ze strony inwestorów.

Wstecz