Spotkania informacyjne dotyczące konkursu „Projekty aplikacyjne” (konkurs 1/4.1.4/2017) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

21.08.2017

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem realizowanym w ramach Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spotkania informacyjne odbędą się w dniach:

  • 07 września 2017 r. w Warszawie - Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79  w Warszawie - REJESTRACJA ZAMKNIĘTA
  • Agenda spotkania Warszawa
  • Formularz zgłoszeniowy Warszawa

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres konrad.kustron-at-ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2017 r.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres konrad.kustron-at-ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2017 r.

W temacie wiadomości proszę wpisać „Spotkanie informacyjne „Projekty aplikacyjne”  wraz z podaniem nazwy miasta (Warszawa lub Katowice).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 2 osoby z instytucji. O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną dot. zakwalifikowania/niezakwalifikowania do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

UWAGA

Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami spotkanie z Warszawy (07.09.2017 r.) będzie transmitowane on-line w czasie rzeczywistym. Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej NCBR.gov.pl. 

Wstecz