Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 4.1 Poddziałanie 4.1.2 "Regionalne Agendy Naukowo Badawcze"

23.05.2017

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem w ramach Działania 4.1 Poddziałanie 4.1.2"Regionalne Agendy Naukowo Badawcze" (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).

Spotkania informacyjne odbędą się w dniach:

  • 05 czerwca 2017 r. w Warszawie - Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79  w Warszawie

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres sebastian.szczesniak-at-ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2017 r.

  • 12 czerwca 2017 r. w Katowicach - angelo by Vienna House Katowice, ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres sebastian.szczesniak-at-ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2017 r.

W temacie wiadomości proszę wpisać „spotkanie informacyjne RANB” wraz z podaniem nazwy miasta (Warszawa lub Katowice).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 2 osoby z instytucji. O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną dot. zakwalifikowania/niezakwalifikowania do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

UWAGA

Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami spotkanie z Warszawy (05.06.2017 r.) będzie transmitowane on-line w czasie rzeczywistym. Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej NCBR.gov.pl

Wstecz