Spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu w ramach Działania 3.3. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

21.12.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu w ramach Działania 3.3. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 2020 (e-Pionier).

Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z podstawowymi warunkami realizacji projektów w ramach II konkursu w ramach Działania 3.3. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 9 stycznia 2018 br. w Warszawie (Hotelu Marriott Al. Jerozolimskie 65/79 Warszawa).

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres marta.marczak-at-ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.01.2018 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 2 osoby z instytucji. O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby, które przesłały swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną o tym czy zostały/nie zostały zakwalifikowane do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

UWAGA!

Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami spotkanie transmitowane będzie on-line w czasie rzeczywistym. Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej NCBR.gov.pl.

Transmisja spotkania rozpocznie się o godzinie 10.30

Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla  celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

Wstecz