Spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu w ramach Programu Patent Plus

11.06.2013

Uprzejmie informujemy, iż w związku z ogłoszeniem w dniu 5 czerwca 2013 r. przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju II konkursu w ramach Programu Patent Plus w dniu 25 czerwca br., o godzinie 11 : 00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla instytucji zainteresowanych udziałem w ww. przedsięwzięciu.


Spotkanie informacyjne odbędzie się w Radisson Blu Centrum Hotel, ul. Grzybowska 24 w Warszawie.


Wszystkie instytucje zainteresowane udziałem w spotkaniu informacyjnym uprzejmie prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) i przesłanie go na adres e-mailowy: sebastian.szczesniak-at-ncbr.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do wtorku, 18 czerwca br.


Ze względu na możliwość udziału w spotkaniu ograniczonej liczby uczestników,o zakwalifikowaniu zgłoszonych kandydatów decydowała będzie kolejność zgłoszeń. Wszystkie zgłoszone instytucje otrzymają informację zwrotną o tym czy zostały/nie zostały zakwalifikowane do udziału w spotkaniu. W spotkaniu informacyjnym udział będą mogły wziąć wyłącznie osoby, które otrzymały zaproszenie.

Informujemy również, że na stronie NCBR będzie prowadzona transmisja on-line ze spotkania odbywającego się 25 czerwca br.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zgłosić można maksymalnie 2 osoby z instytucji.

 
Formularz zgłoszeniowy

 

Wstecz