Spotkanie informacyjne dotyczące III konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO realizowanego przez NCBR oraz NCN

05.06.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące III konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO

Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z podstawowymi warunkami realizacji projektów w ramach ww. konkursu.

Spotkanie odbędzie się 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) w Warszawie (Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa).

Przekazanie do NCBR wypełnionego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w nim osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres monika.markiewicz-at-ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2018 r.

Wszystkie osoby, które przesłały swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną o tym czy zostały/nie zostały zakwalifikowane do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

UWAGA!

Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami spotkanie transmitowane będzie on-line w czasie rzeczywistym. Śledzenie spotkania będzie  możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej NCBR.gov.pl.

Transmisja spotkania rozpocznie się o godzinie 10.00

Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla  celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

Wstecz