Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Szybkiej Ścieżki w 2018 r. (konkurs 1/1.1.1/2018 oraz 2/1.1.1/2018)

23.02.2018

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów „Szybka ścieżka” dla mśp (konkurs 1/1.1.1/2018) oraz dużych przedsiębiorstw i konsorcjów (konkurs 2/1.1.1/2018) realizowanych w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Szybkiej Ścieżki w 2018 r. (konkurs 1/1.1.1/2018 oraz 2/1.1.1/2018)

Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z podstawowymi warunkami realizacji projektów w ramach ww. konkursu.

Spotkanie odbędzie się 14 marca 2018 r. w Warszawie (Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa).

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres beata.chmolewska-at-ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  09.03.2018 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 2 osoby z instytucji.

O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby, które przesłały swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną o tym czy zostały/nie zostały zakwalifikowane do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

UWAGA!

Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami spotkanie transmitowane będzie on-line w czasie rzeczywistym. Śledzenie spotkania będzie  możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej  NCBR.gov.pl.

Transmisja spotkania rozpocznie się o godzinie 10.00

Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla  celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

Wstecz